24 Şubat 2009 Salı

Türkiye Çevre Literatürü

Türkiye çevre literatürü adı altında 1973-2020 yılları arasında yayınlanmış çeşitli makale,kitap,rapor,derleme ve notu aşağıda bulabilirseniz. Listelenen eserler ağırlıkla çevre politikası ve iktisadı ile çevre hareketleri üzerinedir. 25 Haziran 2020 itibariyle 639 yayın bulunmaktadır. Yeni ve eski kaynaklara ulaştıkça bu listeyi güncelleyeceğim. Görüş, eleştiri veya eklenmesini istediğiniz yayınları iletmek için yesilgundem@gmail.com adresinden iletişime geçebilirsiniz. 
Türkçe'ye çevrilmiş çevre ile ilgili kitaplar için tıklayın
1) Deniz ve Kıyı Koruma Alanları (DKKA) Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin  deniz ve kıyı koruma ile ilgili yayınlarına http://www.dka.gov.tr/Default.aspx adresinde "Yayınlar" sekmesinden ulaşabilirsiniz
2) Türkiye Çevre Vakfı'nın tüm yayınları için http://www.cevre.org.tr/ adresine bakabilirsiniz.
3) Buğday Derneği'nin tüm yayınları için http://www.bugday.org/portal/yayinlar.php Buğday Dergisi'nde yayınlanan yazıların yer aldığı indeks için için http://www.bugday.org/pdf/bugdaydergiindex.xls bakabilir, derginin dilediniz sayısını isteyebilirsiniz.
4) TEMA Vakfı'nın yayınlarına ulaşmak için http://www.tema.org.tr/Sayfalar/TemaYayinlari.html
5) REC (Bölgesel Çevre Merkezi) Türkiye'nin çevre ilgili yayınlarına ulaşmak için 
http://www.rec.org.tr/?module=pubs&item=pubs_home
6) Bülent Duru'nun Türkiye'de Çevrenin Siyasallaşması: Yeşiller Partisi Deneyimi makalesinin kaynakçasından Yeşiller Partisi ile ilgili yayınlara ulaşabilirsiniz
7) Saha Dergisi 5. Sayı: Politik Ekoloji Perspektifinden Günümüz Türkiyesi 
8) WWF tarafından 2004-2019 arası yayınlanan tüm raporlar https://www.wwf.org.tr/yayinlarimiz/raporlarimiz/

2020
Ayten Alkan (ed) (2020) Şehir ve Hayvan, Patika Kitap.
Sezai Ozan Zeybek (2020) Türkiye'nin Yakın Tarihinde Havyvanlar, Nota Bene Yayınları 


2019
Külcür, R., Buckingham, S. ve Ansell, N. (2019). Exposing the lack of gencer in climate change campaigns: Evidence from the UK and Turkey. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (3), 923-942.
Baran Bozoğlu (2019) 21. Yüzyılda İklim Krizi, Paris Anlaşması ve İklim Değişikliğine Uyum. Dorlion Yayınları 
Emet Değirmenci (derleyen) (2019) Doğa ve Kadın: Ekolojik Dönüşümde Feminist Tartışmalar, KADAV Yayını
Tansel Erbil, Aslı Öğüt Erbil (2019) Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının 2010-2017 yılları arasında İklim Değişikliğine Yönelik Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme, Planlama ,2019, 29(1) 10-22  
Çağıl Süt Göker (2019) Sürdürülebilir Çevre Hedefinde Enerjinin Vergilendirilmesi, On İki Levha Yayıncılık

Ahmet Sosyal (2019) Bir Ekolojistin Not Defteri, Yeni İnsan Yayınevi
Defne Günay, Emre İşeri, Metin Ersoy (2019) Alternative Media and the Securitization of Climate Change in Turkey, Alternatives. 
Mete Gönenç ve Defne Gönenç (2019) Çevre ve İktisat Politikası Gibi Bir Şey, İkinci Adam Yayınları 
Hande Gürses, Irmak Ertuna Howison (2019) Animals, Plants and Landscapes: An Ecology of Turkish Literature and Film, Routledge. 
Çekül Yayınları (2019) Bahçecinin El Kitabı.


İnal Onur and Ethemcan Turhan (2019)  (eds), Transforming Socio-Natures in Turkey: Landscapes, State and Environmental Movements. London: Routledge.
İnal, Onur and Yavuz Köse (2019) (eds), Seeds of Power: Explorations in Ottoman Environmental History. Cambridge: The White Horse Press.
Kuzucuoğlu, Catherine, Attila Çiner, and Nizamettin Kazancı (2019)  (eds), Landscapes and Landforms of Turkey. Cham: Springer
Gürses, Hande and Irmak Ertuna Howison (2019) (eds), Animals, Plants, and Landscapes An Ecology of Turkish Literature and FilmNew York: Routledge.

2018 


Zülal Kalkandelen (2018) Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü, Kült Neşriyat. 

Ahmet Atıl Aşıcı- Editör (2018) Çılgın Projeler, Yeni İnsan Yayınevi.
Semra Cerit Mazlum, Yasemin Kaya, Gökhan Orhan (2018) Uluslararası Çevre Rejimleri, Dora 
Yayınları
Selim İnançlı (2018) Ulusal ve Uluslararası Boyutta Çevre Ekonomisi, Seçkin Yayıncılık
Nilay Örnek (2018) Kocaeli'de Çevre Sağlığı,  Gri Yeşil:İzmit (içinde) (der) Tuncay Bilecen, İletişim Yayınları
Nevzat Samet Baykal (2018) Suyun Metelaşması, Yerel Yönetimler ve Su Hakk Mücadelesi, Emek Araştırma Dergisi, Cilt:9 Sayı:14, 119-136.
Çoban, Aykut (2018) Ekolojik İhtilaflar ve Kapitalizm, İmge Yayınevi 
Irmak Ertör ve Ortega-Cerda (2018). The expansion of intensive marine aquaculture in Turkey: The next‐to‐last commodity frontier? The Journal of Agrarian Change, pp.1-24.  
Ş. İlgü Özler&Brian Obach (2018) Polarization and the Environmental Movement in Turkey, Journal of Civil Society, Volume 14-Issue 4

2017 

Oğuz Kurdoğlu, Gernant Magnin (2017) Doğu Karadeniz'de Atmacacılık. Bir Doğa Koruma Başarısının Otuz Yıllık Hikayesi, WWF. 
Özer Akdemir (2017) Uğranyum Uğruna, Yeni İnsan Yayınları 
Oğuz Kurdoğlu, Ertan Karabıyık, Sedat Kalem (2017) Giresun'da Sürdürülebilir Fındık Üretimine Doğru, WWF.
Defne Gönenç ve Ayşegül Kibaroğlu (2017) The Concept of Climate Security in Turkey's Climate Policies, Alternatif Politika, Özel Sayı, Aralık 2017.
Aksu, Cemil ve Korkut, Ramazan (2017) Ekoloji Almanağı (2005-2016) Yeni İnsan Yayınevi 
Yalçın, Zafer A. (2018) Yeşil Büyüme, Ekin Yayınevi 
Akgüneş, Gürkan (2017) Organik Gerçeği, Yeni İnsan Yayınevi.
İlhan, Akgün; Rabi Ayman; Baysal, Efe; Ayboğa Ercan; Barlow Maude, Güvenç,Murat; Özbay, Özdeş ; Semerci,Pınar Uyan (2017) Türkiye’de ve Dünyada Su Krizi ve Su Hakkı Mücadeleleri, Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği. 
Semra Geçkin Onat (2017) Yakınsama Kültürü ve Online Çevreci Katılım: Greenpeace, TEMA Vakfı, Karadeniz İsyandadır Platformu, Global Media Journal TR Edition, 8(15) 
Ramazan Caner Sayan (2017) Urban/rural division in environmental justice frameworks: revealing modernity-urbanisation nexus in Turkey’s small-scale hydropower development, Local Environment, August 2017.
Kafaoğlu, Türksen Başer (2017) Bir Yerden Başlamak, Sol ve Yeşil Dokunuşlar, Ege Basım

2016

Cemil Aksu, Sinan Erensü, Erdem Evren (der) (2016) Sudan Sebepler: Türkiye'de Neo-liberal Su-Enerji Politikaları ve Direnişleri, İletişim Yayınevi.
M Chynoweth, E Çoban, Ç Altin, Ç Şekercioğlu (2016)  Human-wildlife conflict as a barrier to large carnivore management and conservation in Turkey, Turkish Journal of Zoology 40 (6), 972-983
Özcan Erdoğan (2016) Çevre Suçu İşleyen Belediye Başkanlarının Yargılanması, Truva Yayınları
Çevre Mühendisleri Odası (2016) İstanbul Çevre Durumu Raporu. 
Sinan Erensü, Ethemcan Turhan, Fevzi Özlüer ve Arif Cem Gündoğan (2016) İsyanın ve Umudun Dip Dalgası, Tekin Yayınevi 
Fevzi Özlüer ve Aykut Çoban (ed) (2016) Doğa ve Kent  Hakları için Siyasal Stratejiler, Ekoloji Kolektifi.
A. Fulya Şen ve Y. Furkan Şen (2016) Online environmental activism in Turkey: The case study of “The Right to Water”, Global Bioethics, Vol: 27 No:1, 1-21
 2015
Stale Knudsen (2015)  Protests Against Energy Projects in Turkey: Environmental Activism Above Politics? British Journal of Middle Eastern Studies
Murat Arsel, Bengi Akbulut, Fikret Adaman (2015) Environmentalism of the malcontent :anatomy of an anti-coal power plant struggle in Turkey, The Journal of Peasant Studies, Vol:42:2
Nalan Mahsereci (2015) "Gel ey seher" Savaş Emek Kitabı, Bilim ve Gelecek Kitaplığı
Gonca Mine Çelik (2015) Çevreci Domates Çeri, Okul Öncesi Akademi.
Savaş Emek (2015) Allah Allah, Havayı Suyu Kim Becerdi, DT Yayınevi.
Sinan Eden (2015) İklim Krizi ve Yaptırmamak, Doruk Yayınları. 
Nuran Talu (2014) Türkiye'de İklim değişikliği Siyaseti, Phoenix Yayınevi
Aykut Çoban (ed) (2015) Yerel Yönetim Kent ve Ekoloji-Can Hamamcı'ya Armağan, İmge Yayınevi. 

2014


Yücel Çağlar (2014) Hukuksal Kıskaçtaki Ormanlar ve Ormancılık , Türkiye Barolar Birliği
Durukan Dudu (ed) (2014) Gülümseyen Bir Bugün İçin Yeşil Politika (2014) (ed)  Yeşil Düşünce Derneği 
Ulusoy, I, Saka, L., ve Bostancı S.H (2014) The Strategies of Municipalites about Usage of Renewable Energy Resources in Turkey. SGEM2014 Conference Proceedings, 
Engin Ural (2014) Çevremizde 40 yıl. Anılar, düşünceler, Efil Yayınevi 
Çevre ve Hukuk Perspektifinden Hidroelektrik Santrallere İlişkin Bazı Tespitler (2014) Ahmet M Güneş, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S. 18, s. 29
Çevre Hakkının Bireysel Başvuruya Konu Edilebilirliği Üzerine (2014) Ahmet M Güneş, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, , S. 16, s. 79
Ahmet M. Güneş, (2014) Uluslararası Hukuk Açısından sınır Bölgelerinde Bulunan Nükleer Santraller  Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, , S. 17, s. 1 
Mustafa Başoğlu (2014) Küresel Isınma ve Toprak Ananın Yıkımı Su Yayınevi
Serkan Köybaşı (2014) Yargı Denetiminden Milletlerarası Andlaşmalar Yoluyla Kaçmak:Akkuyu Nükleer Güç Santrali Andlaşması, ,  Anayasa Hukuku Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 5, 2014, ss. 343-358.
Heinrich Böll Stiftung Derneği (2014) Kentlerde Yeşil Ulaşım 
2013

İlge Kıvılcım (2013) 2020’ye Doğru Kyoto-Tipi İklim Değişikliği Müzakereleri-AB’nin Yeterliliği ve Türkiye’nin Konumu  İKV Yayın No: 268
Serkan Pehlivan (2013) Nilüfer Çayı'nı ve Bursa Ovası'nı kurtarmak, Ekin Basım Yayın
Kamil Savaş (2013) Hayvan Hakları ve Veganizm İstanbul,  Kült Neşriyat.
Şahinde Yavuz ve Özlem Şendeniz (2013) “HES Direnişlerinde Kadınların Deneyimleri: Fındıklı Örneği,Fe Dergi 5, (43-58) 
Dilek Ekşi ve Özge Yalçıner Erçoşkun (2013) Kariyer Yollarına Açılan Yeşil Pencere (2013) Sinemis Yayınları
Hanım Karavelioğlu (2013) Güneşin Çocukları Evrensel Basım Yayın 
Çetin Göksu (2013) Güneş Kentler ve Güneş Mimarisi (2013)  Kişisel Yayın
Muluk, Ç.B., Kurt, B., Turak, A., Türker, A., Çalışkan M.A., Balkız, Ö., Gümrükçü, S., Sarıgül, G., Zeydanlı, U., (2013) Türkiye’de Suyun Durumu ve SuYönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif   İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Doğa Koruma Merkezi.
Devin Bahçeci (2013) Kişisel Karbon Ayak İzi Rehberi  Yeni İnsan Yayınevi
Volkan Ş. Ediger vd. (2013) İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji ENİVA Yayınları
Hakan Ozan Erzincanlı (2013)  Ötesi Tarım (2013) Yeni İnsan Yayınevi.
Dilaver Demirağ  (2013) Susatanlar,  Hayy Kitap
Cem İskender Aydın, Gökhan Özertan, Begüm Özkaynak, Assesing the GMO Debate in Turkey (2013) New Perspectives on Turkey, No:33 
Çağdaş Dedeoğlu (2013) Güvenliğin Doğası Doğanın Güvenliği Paraf Yayınları.           
Zülal Kalkandelen ve Can Başkent (2013) Veganizm: Ahlakı, Siyaseti ve Mücadelesi (2013) Propaganda Yayınları
Nükhet Barlas (2013) Küresel Krizlerden Sürdürülebilir Topluma Çağımızın Çevre Sorunları  Nükhet Barlas, Boğaziçi Üniversitesi
Huriye Martı (2013) Hadisler Ekseninde Çevre Ahlakı, Etkileşim Yayınları
 Yenikapı Tiyatrosu Su Hayattır Satılamaz (2013)  Ceylan Yayınları
Eylem Aydın (derleyen)  (2103) Çapulcunun Gezi Rehberi  Hemen Kitap 
Ömer Lütfi Şen (2013) Media Coverage of Climate, The World versus Turkey,IPC-Mercator Policy Brief
Mehmet Baş (2103) Yeşil Büyüme ve Türkiye İşveren Cilt 51, Sayı:3, Haziran 2013
Ceyda Özsoy (2013) Yeşil Ekonominin İstihdama Olası Etkileri (2013) İşveren Cilt 51, Sayı:3,Haziran 2013
Ümit Deniz Efendioğlu (2013)  Yeşil Ekonomide İnsana Yakışan İşler Projesi İşveren Cilt 51, Sayı:3, Haziran 2013
Gamze Erbil (ed.) Gezi Günlükleri (2013) Yazılama Yayınevi
Ahu Ergen, Seda Gökçe Turan ve Barış Gençer Baykan (2013) Gençler Çevreci Davranışta Çekimser, Kız Öğrenciler Erkeklerden Daha Duyarlı Betam Araştırma Notu 149
Ruşen Keleş (2013) 100 Soruda Çevre (Çevre Sorunları Ve Çevre Politikası)  Yakın Kitabevi 
Tuğba Can (2013) Ormanın Kitabı WWF- Türkiye, İstanbul 
İbrahim Abdul Metin (2013) Çevreci ve Dindar (2013), Ufuk yayınları
Hikmet Temel Akarsu (2103) Dede: Yaklaşan Tehlike, Doğan Egmont
H. Güzin Üçışık ve H. Fehim Üçışık (2013) Çevre Hukuku, Ötüken Neşriyat
GDO'ya Hayır Platformu (2103) GDO'ların Sosyal ve Hukuksal Boyutu EKODER Yayını 
Ramazan Kurtoğlu (2013) Küresel Hegemonya Savaşları: İklim, Su ve Gıda. Karma Kitaplar
Ediz Hun (2013) Yaşat ki Yaşayasın Babıali Kültür Yayıncılığı
Metin Demir (2013) Çevre Olarak Konumlandırılmış Kadını ve Doğayı Birlikte Düşünmek: Ekofeminizm Doğu Batı, sayı:63 
Bengü Hırlak, Mehmet Turan Pekmezci (2013) Yeşil Pazarlama, Ada Kitabevi. 

2012

Ahmet M. Güneş (2012) Çevre Hukukunda İhtiyat İlkesi  Bilge Yayınevi
Rana İzci ve Semra Cerit Mazlum (2012) Rio +20 Arifesinde Çevre Rejimleri ve Söylemleri   Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, Cilt:20, Sayı:1

Rana İzci (2012) ‘Europeanisation of Turkish environmental policy with special reference to sustainability discourse’, in Turkey and the European Union: Processes of Europeanisation, eds Ç.Nas & Y. Özer, Ashgate, London, pp. 181–203
Murat Türkeş  (2012) Kuraklık, Çölleşme ve Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Savaşım Sözleşmesi’nin Ayrıntılı bir Çözümlemesi Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, Cilt:20, Sayı:1
Umut Olsun (2012) Ayşe Sevtap Uzun, Favori Yayınları 
Çevre Kirliliği (Çevre Biyolojisi) (2012) Yıldırım Akman, Paraf Yayıncılık. 
Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi (2012)  Çevre Özel Sayısı,Vol:20, No:1 
Medya ve Gündelik Yaşamda Çevre Gerçeği (2012) Serkan Kırlı ve Ümit Sarı, Aya Kitap 
Türkiye'nin AB Çevre Mevzuatı'na Uyumu: 15 Yılda Neredeyiz? (2012) Barış Gençer Baykan, Betam Araştırma Notu 
Çevre Bir Emanettir: Belgeler (2012) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Türkiye Bitkiler Listesi (Damarlı Bitkiler) (2012) Editör: Adil Güner,Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, ANG Vakfı ve Flora Araştırmaları Derneği
Kapitalizmin Ekolojik Sorunları (2012) Temel Demirer, Kaldıraç Yayınevi.
Devlet ve Tabiat : Biyoteknoloji Çağında İnsan Hakları (2012) Hürol Çankaya, Sosyal Araştırmalar Vakfı
Yeni Anayasa Yapım Sürecinde Çevre (2012) Ahmet Mithat Güneş, Karabük Üniversitesi Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Tüketim Toplumu ve Çevre Özel Sayısı, C:1 No:4
Nasıl bir Organik Tarım (2012) Tayfun Özkaya, Yeni İnsan Yayınevi
Kapitalizmin Ekolojik Sorunları (2012) Temel Demirer, Kaldıraç Yayınevi 
Dipnot Sosyal Bilim Dergisi Ekoloji Özel sayısı Ocak-Şubat-Mart 2012. Sayı 8. 
Türkiye’de GDO’lar ve Toplumsal Muhalefet (2012) Barış Gençer Baykan, Betam Araştırma Notu 
Bursa’da Madencilik Faaliyetleri ve Çevre Sorunları Çalıştayı (2012) Bursa İl Özel İdaresi Yayını
Ekolojik Emperyalizm- Gıdaya Tahakkümün Biyopolitiği (2012) Hakan Reyhan, Alter Yayınları
Yeşil Yıldız (Turizm Endüstrisinde Bir Sosyal Sorumluluk Örneği) (2012)  Ertan Özçoban Orion Kitabevi  
Çevreci Tüketim Davranışının Öğretmeni Olarak Sosyal Pazarlama: Üniversitede Bir Deney (2012) L.Gelibolu ve C. Madran,17. Ulusal Pazarlama Kongresi, Balıkesir.
Deniz Balıkları Sözlüğü (2012) Mustafa Pultar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Kardelen ve Doğa sevdası yazıları (2012) Bülent Ecevit, E Yayınları
Doğa Fotoğrafçısının El Kitabı (2012) Tarık Yurtgezer, Say Yayıncılık
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (2012) Muzaffer Denli, İTO Yayınları
The struggle over Turkey’s Ilısu Dam: domestic and international security linkages (2012) Jeroen Warner, International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics
Citizens' preferences on nuclear and renewable energy sources: Evidence from Turkey (2012) Ertör-Akyazı, P., Adaman, F., Özkaynak, B., Zenginobuz, Ü.  Energy Policy 47, 309-320
Şırnak ili yenilenebilir enerji potansiyelinin araştırılması projesi araştırma sonuç raporu (2012) Editör: Erhan Polat, Şırnak Üniversitesi. 
Türkiye'nin kentsel dönüşüm politikaları karşısında barınma ve konut hakkı (2012) Cihan Uzunçarşılı Baysal, Yeşiller Partisi Kent Politikaları Dizisi 1 
İstanbul ve büyük ulaşım projeleri (2012) Çare Olgun Çalışkan, Yeşiller Partisi Kent Politikaları Dizisi 2
Projecting climate change, drought conditions and crop productivity in Turkey (2012)  Sen, B., Topcu, S., Türkeş, M. and Sen, B., Warner, J. F.. Climate Research 52: 175–191. doi:10.3354/cr01074
Analysis of observed variability and trends in numbers of frost days in Turkey for the period 1950–2010 (2012)  Erlat, E. and Türkeş, M.. International Journal of Climatology. DOI: 10.1002/joc.2403
Depositional characteristics of carbonate-cemented fossil eolian sand dunes (Bozcaada Island, Turkey) using micro-analytic, climatic and geophysical data (2012)  Erginal, A.E., Ekinci, Y.L., Demirci, A., Avcioglu, M., Ozturk, M.Z., Türkeş, M. and Yigitbas, E.,.. Journal of Coastal Research.  
Observed changes and trends in numbers of summer and tropical days, and the 2010 hot summer in Turkey (2012) Erlat, E. and Türkeş, M. 2012.. International Journal of Climatology. (in press)
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi: Müzakereden Uygulamaya (2012) Ferhunde Hayırsever Topçu, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, Cilt:20, Sayı:1
Cartagena Protokolü ve Türkiye Biyogüvenlik Mevzuatı (2012) Zeynep Kıvılcım, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, Cilt:20, Sayı:1
Hava Kirliliği ve Asit Yağmurları: Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi ve Protokolleri Karşısında Türkiye’nin Konumu (2012)  Gökhan Orhan, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, Cilt:20, Sayı:1
Çevre Rejimleri ve Türkiye’de Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü: Akdeniz’de Sürdürülebilirlik (2012) Hande Paker, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, Cilt:20, Sayı:1
Turkey between Environmental Protection and Energy Security: A Regional Perspective (2012) Çiğdem Üstün, Insight Turkey, Vol: 14, No:2 pp: 177-192 
Use of the Spectral Clustering to Determine Coherent Precipitation Regions in Turkey for the Period 1929-2007 (2011)  Türkeş, M. and Tatlı, H... International Journal of Climatology 31: 2055–2067. DOI: 10.1002/joc.2212 
Biyocoğrafyanın İlkeleri, Ekolojik Bir Yaklaşım (2012) Murat Türkeş, Kriter Yayınevi.
Hava, Su ve Toprak için 100 Yeşil Adım (2012) Temel Karataş, EKO IQ Kitaplığı
Yeşil ve Siyaset (2012) Hakan Olgun, Orçun İmga (ed) Lotus Yayıncılık
Ekolojizm çağında “KEMALİSTEKOLOJİ” (2012) Tahir Çalgüner, Sokak Kitapları Yayıncılık
Çevre ve Kalkınma Söylemi (2012) Murat Kayıkçı. Orion Kitabevi.
Türkiye Ormancılık Tarihi (2012) Yücel Çağlar, ODTÜ Yayıncılık
Yeşil Ekonomi ve İstihdam (2011) M. Çağlar Özdemir, İstihdam 3İ: İşgücü, İşveren, İŞKUR, sayı:4, Ekim-Kasım Aralık 2011
HES’e Hayır (2012) Emin Türkay Öztürk ve Harun Ünlü, Ankamat Matbaacılık
Sorularla AB Politikaları ve Türkiye: Çevre Politikası (2012) Damla Cihangir, İKV Yayınları 
Environmental Studies in Turkey: Critical Perspectives in a Time of Neo-liberal Developmentalism (2012) Murat Arsel, The Arab World Geographer, Volume 15, Number 1, Spring 2012
Yeşil Ekonomi (2012) Ahmet Atıl Aşıcı, Ümit Şahin (ed), Yeni İnsan Yayınevi
Çocuğumla doğadayız (2012) Nuran Kansu, Elma Yayınevi
İklim Değişikliği ve Ormancılık (2012) Doğa Koruma Merkezi Yayını 
Merdivenden korkan köpek (2012) Tamer Dodurka, Remzi Kitabevi
Organik Tarım Ekonomisi (2012) Erkan Rehber, Ekin Basım Yayın
Yaşam Dönüşümdür (2012) Victor Ananias, Doğan Kitap 
Türkiye'nin Ekolojik Ayak İzi Raporu (2012) WWF Türkiye
Çöp Ekonomisi ya da Atık Dedikleri (2012) İsmail Kılınç, Epos Yayınları
Sürdürülebilir Turizm (2012) TÜSİAD Yayını

2011

Ramazan Kaya (2011) Bir Ekoloji Hareketi Olarak Yeşiller ve Türkiye’de Yeşiller Partisi , Yeşil Düşünce Broşür Dizisi -2

Karabag, Solmaz Filiz (2011) Climate Change Management Approaches of Cities: A Comparative Study Between Globally Leading and Turkish Metropolitan CitiesŞekercioglu, C.H., Anderson, S., Akçay, E., Bilgin, R., Emre Can, Ö., Semiz, G., Tavşanoğlu, Ç., Baki Yokeş, M.., Soyumert, A., İpekdal, K., Sağlam, İ. K., Yücel, M., Dalfes, H.N. (2011 ) Turkey’s globally important biodiversity in crisis. Biological Conservation 144 (12), 2752-2769

ÇH Şekercioğlu, S Anderson, E Akçay, R Bilgin (2011) Turkey's rich natural heritage under assault Science 334 (6063), 1637-1639

Çağatay Güler(2011) Taş Ocakları ve Çevre, Yazıt Yayıncılık
Çağatay Güler, Songül A. Vaizoğlu (2011) Turizm ve Çevre,  Yazıt Yayıncılık


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından 6 Ekim 2011 tarihinde yayınlanan Hidroelektrik Santraller Raporu:
 Halkevleri(2011)  Su ve Çevre Hakkı Raporu
Topluluk Tabanlı Sosyal Pazarlama Yaklaşımıyla Sürdürülebilir Tüketim Davranışının Güdülenmesi: Yükseköğretimde Deneysel Bir Uygulama (2011) L. Gelibolu,  Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi,

Sümer, V. & Muluk, Ç. (2011) ‘Challenges for Turkey to implement the EU water framework directive’, in Turkey's Water Policy: National Frameworks and International Cooperation, eds  A.Kibaroğlu, A. Kramer & W. Scheumann, Springer, Berlin,
Ekolojik Tarım Bilgisi (2011) Yaşar Kasap. Ravza Yayınları
İnsan ve Çevre (2011) Hasan Çanakçıoğlu, Derin Yayınları
Vejetasyon Ekolojisi ve Araştırma Metodları (2011) Yıldırım Akman, Osman Ketenoğlu,Fatma Kurt, Palme Yayınevi
Gold Mining and Environmental Movement: The Case of Bergama, Turkey: Bergama Gold Mining and Environmental Movement in Turkey (2011) Nahide Konak, Lambert
Ekolojik Yaşam Rehberi (2011) Selen Özarslan Aktar, Yeni İnsan Yayınevi.

Yeni bir su politikasına doğru, Türkiye’de su yönetimi, alternatifler ve öneriler (2011) Akgün İlhan, Sosyal Değişim Derneği
Kent Konseylerinin eko-belediyecilik vizyonuna katkıları (2011) Seda Bostancı, Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Bursa 
Yeşil Politika: Radikal Reformizm, Pasifizm ve Ekolojik Muhalefet (2011) Ümit Şahin, Yeşil Düşünce Broşür Dizisi -1
Sulak Alanların Sürdürülebilir Yönetimi -Akşehir Gölü Örneği (2011) Hamza Ateş, Muharrem Es,Yılmaz Uzuer, Umuttepe Yayınları
Krize karşı yeşil toparlanma: Karşılaştırmalı Analiz (2011) Zeynep Bünül, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Bilgi Üniversitesi 
Çevre İletişimi: Çevre Haberlerinin Yapısal Analizi ve Okuyucu Farkındalığı (2011) Şule Yüksel Özmen, Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ekolojik Toplum (2011) Fetih Süvari, Aram Yayınları
Başak'ın Çevre Günlüğü (2011) Gülsüm Cengiz, Say Yayınları
Ekososyalist Proje: İnşa ve Birlik (2011) Stefo Benlisoy, Sosyalist Demokrasi için Yeniyol, Güz 2011.

Okulöncesi Dönemde Çevre Eğitimi -Sürdürülebilir Gelişim İçin (2011) Hülya Gülay – Alev Önder, Nobel Yayıncılık
Türkiye İklim Atlası (2011) İbrahim Atalay, İnkılâpYayınevi

Dinler ve Çevre (2011) Yaşar Fersahoğlu, Çamlıca Yayınları

Denizlerimizin Sakinleri (2011) Bülent Gözcelioğlu Fotoğraflar: Tahsin Ceylan, Bülent Gözcelioğlu, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığ ve UNDP

Çevreleme- Çevre Üzerine Sessiz Tartışmalar (2011) Yücel Çağlar, İmge Kitabevi, Ankara.
Türkiye Ortam Sorunları Coğrafyası (Hava-Su-Toprak Ekosistemleri Açısından) (2011) Nuriye Garipağaoğlu, Yeditepe Yayınevi 
Kritik Eşik (İklim Değişikliğinde ve İnsanlık Medeniyetinde Dönülmez Noktaya Doğru) (2011) Taner Aksel, Cinius Yayınları  

Avrupa Birliği Çevre Hukuku (2011) Ahmet M. Güneş, On İki Levha Yayıncılık

Temel Çevre Mevzuatı (2011) Sevim Budak ve Ahmet M. Güneş, On İki Levha Yayıncılık

Yeni Anayasa Tartışmaları Bağlamında Çevre (2011) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011, C. XV, S. 2, s. 259


Avcı Babam ve Ben – Vurmak mı Korumak mı? (2011) Nergiz Yazgan, Yapı Kredi Yayınları
İklim Değişikliğinin Bilimsel Değerlendirmesi: Temel Kavramlar, Nedenleri, Gözlenen ve Öngörülen Değişiklikler ve Sonuçları (2011) Murat Türkeş, Türkiye Açısından Dünyada İklim Değişikliği, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Yeni Reform Matbaacılık,
Türkiyat Araştırmalarında Yeni Bir Alan: Çevreci Eleştiri (2011) Ufuk Özdağ ve Gonca Gökalp Alpaslan, 3. Uluslararasi Turkiyat Arastirmalari Sempozyumu Bildirileri. Ankara: Hacettepe Universitesi Turkiyat Arastirma Enstitusu Yayinlari 

Dünya Mirası Sözleşmesi'ne Kısa Bir Bakış (2011) Ahmet M. Güneş, İstanbul Barosu Dergisi, 2011, sayı 6

Türkiye Açısından Dünyada İklim Değişikliği (2011) Türkiye Bilimler Akademisi Raporları Sayı: 22 Prof. Dr. İlhan Tekeli (Yürütücü), Yeni Reform Matbaacılık, Ankara
Naylon Aşkı Öldürür (2011) Hamdi Temel, Hayy Kitap

2010


Nükleer Enerji ve Sosyal Kabül (2010) Hamit Palabıyık, USAK Yayınları, Ankara.
GDO: Çağdaş Esaret (2010) Kenan Demirkol, Kaynak Yayınları
Sahip olma mı Emanet Görme mi? Çevre Bilinci ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma  (2010)  Ali Ayten, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 10, Sayı 2. sayfa 203-233
Tabiatı ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı: Yabancılaşma, Mülksüzleştirme (2011) Ekoloji Kollektifi, Sosyalist Demokrasi için Yeni Yol, Kış 2011, Sayı 40
Sürdürebilir (Yeşil) Demiryolu Yolcu Taşımacılığı; Yolcu Perspektifinden Bir Değerlendirme (2010)  E.A., Canan, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
50 Soruda Türkiye'nin Nükleer Enerji Sorunu (2010)  Ahmed Yüksel ÖzemreAhmet BayülkenŞarman Gençay. Kaknüs Yayınları
From local to global: Can local journalism be a new approach to environmental awareness? (2010) Ş. Y. Öztürk, Ö Çıtak, Journal of USA-China Public Administration, 74-85 pp.
Görünmez Elin Ekolojisi, Biyogüvenlik ve GDO (2010) Ziraat Mühendisleri Odası ve Ekoloji Kolektifi Ortak Yayını, Ankara
Valuation Languages in Environmental Conflicts: How  Stakeholders Oppose or Support Gold Mining at Mount Ida, Turkey (2010) Duygu Avcı, Fikret Adaman, Begüm Özkaynak, Ecological Economics, 228-238, 70.
Klimatoloji ve Meteoroloji (2010) Murat Türkeş, Kriter Yayınevi
Uluslararası Su Hakkı Sempozyumu Kitabı (2010) Sosyal Değişim Derneği
Dereler ve İsyanlar (2010) Mahmut Hamsici, Nota Bene Yayınları
Geleceğine Sahip Çık, Küresel Isınma Kurultayı (2010) Ekonomi Gazetecileri Derneği
Çevre Hukuku Açısından Stratejik Çevresel Değerlendirme (2010) Ahmet M. Güneş, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2010, S. 91, s. 33-66
Çevre Hukukunun Demokratikleşmesi (Silke R. Laskowski'den Tercüme) (2010) Ahmet M. Güneş, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2010, S. 2, s. 203-236
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nden Kyoto Protokolü'ne Küresel Isınmaya Karşı Uluslararası Alandaki Hukuki Gelişmeler (2010): Ahmet M. Güneş, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl 2010, Sayı 87, Sayfa 43
Kentte- Yaşamda- Mimaride Ekolojik Perspektifler (2010) editör Ayşen Ciravoğlu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Ekolojik paylaşıma dayalı ihtilaflarda destek ve direniş söylemleri: Kazdağı örneği (2010) Duygu Avcı, Fikret Adaman, Begüm Özkaynak, Toplum ve Bilim 119
Lizbon Antlaşması'ndan Sonra Avrupa Birliği'nin Enerji Politikası Alanındaki Yetkileri, ( Wolfgang Kahl'dan Tercüme) (2010) Ahmet M. Güneş , Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2010, S. 3, s. 409-432
Globalization, Development and Environmental Policies in Turkey, Fikret Adaman, Murat Arsel (2010) in “Understanding the Process of Institutional Change in Turkey. A Political Economy Approach. New York. Nova
Kopenhag'dan Sonra Uluslararası İklim Koruma Hukuku (Volker Oschmann/ Anke Rostankowski'den Tercüme) (2010) Ahmet M. Güneş, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2010, Sayı 4, s. 353-374
Analysis of Environmental Impact Assessment (EIA) System in Turkey (2010) A. Coşkun, , O.Turker, Env. Monitoring and Ass. June. No.4. 
Türkiye ve Avrupa Birliği’nde enerji güvenliği. Nükleer enerji- Tükiye için bir seçenek mi ? (2010) S. Agibalov,S.Aslan, C.Dolezal, Ş. Ergün, R. Harms, H. Hautala, N.Pamir. M.Schneider, Heinrich Böll Stiftung Derneği Yayını.
Küresel İklim Değişimi, Biyoenerji ve Enerji Ormancılığı (2010) Nedim Saraçoğlu, Efil
Çok Taraflı Çevre Sözleşmeleri (2010) Deniz Kızılsümer Özer, USAK Yayını
 Almanya’da Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulaması (2008) Ahmet M. Güneş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (İÜHFM), 2008, C. LXVI, S. 1, s. 39-61
Çevre Bilinci: Yasal Zorunluluktan Soyal Sorumluluğa (2010) Mevlüt Türk, Nobel Yayınları
Karbon: Fırsat mı Tehdit mi? (2010) Rıza Kadılar, Destek Yayınevi
Türkiye’de Enerji Verimliliğim Durumu ve Yerel Yönetimlerin Rolü (2010) M. Tülin Keskin, Halil Ünlü, Heinrich Böll Stiftung Derneği Tükiye Temsilciliği
Ekolojik Hukuk (2010) Ömer Aykul, Seçkin Yayıncılık
Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Yönergesi'ne (2009/28/EG) Kısa Bir Bakış (2010) Ahmet M. Güneş, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, 2010, S. 72-73
Aarhus Sözleşmesi üzerine Bir İnceleme (2010) Ahmet M. Güneş, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010, C. XIV, S. 1, s. 299-333
II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi Bildiri Kitabı (2010) Zekai Şen,Ahmet Duran Şahin,Bihter Yerli (Ed.) Su Vakfı
Mülkiyet Hakkının Doğal ve Kentsel Çevreye Etkileri (Mogan ve Eymir Gölleri) (2010) Meltem Yılmaz, Siyasal Kitabevi
Kapitalizmin Yüce Krizi (2010) Mehmet Ratip, Birikim,260, Aralık 2010
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nden Kyoto Protokolü’ne Küresel Isınmaya Karşı Uluslararası Alandaki Hukuki Gelişmeler (2010) Ahmet M. Güneş, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2010, S. 87, s. 43-89
Ağaçtan Ağaca Anadolu Yeşillemesi (2010) Yücel Çağlar, Bilim ve Gelecek Kitaplığı
Kadınlar Ekolojik Dönüşümde...(2010) Emet Değirmencioğlu (Ed.) Yeni İnsan Yayınevi
Yasak Meyve:Cehennemden Çıkış (2010) Uygar Özesmi, TB Yayıncılık
'Sürdürülebilir Kalkınma' Tartışması Ekseninde Bergama Köylü Direnişi', (2010) Aykut Çoban Değişen İzmir'i Anlamak, D. Yıldırım ve E. Haspolat (Der.) Ankara, Phoenix Yayınevi, 2010, 561-599.
Factors That Affect The Qualities Of Environmental Journalists (2010) Şule Yüksel Öztürk, Erciyes Fakültesi İletişim Dergisi, Ocak 2010. Cilt3 sayı 3
Ekolojik siyasetin çevres sorunlarının dile getirilmesine katkısı üzerine bir deneme (2010) Fikret Çelik;Vasfiye Çelik. Kent ve Toplum, Yıl 1, Sayı 1, Ocak-Şubat 2010
 Doğa ve Çevre anlayışıyla Atatürk (2010) İlknur Güntürkün Kalıpçı, Epsilon Yayınevi

2009


Attitudes of consumers toward the effects of genetically modified organisms (GMO’s): The example of Turkey (2009) Oğuz Özdemir, Journal of Food, Agriculture and Environment, 7(3-4), 132-138.
İklim Değişikliği Müzakereleri Kılavuzu (2009) Çevre ve Orman Bakanlığı
Umudu Yeşertenler: Ekoloji Söyleşileri (2009) Barış Doğru, Optimist Yayınları
Kent ve Çevre Davalarında Kamu Yararı Kavramı ve Uygulanmayan Mahkeme Kararları (2009) Ankara Barosu Yayınları
Ekolojik Sorunlara Teolojik Yaklaşımlar (2009) Hüseyin Aydın, Türkiye Diyanet Vakfı
Halkla İlişkiler: Teori ve Uygulama (Halkla İlişkilerin Çevreye Katkısı Bir Yanılsama mı?) (2009)  Ş.Y. Öztürk, D. Tellan,  Ankara, Ütopya, 167-193 pp.,
Reklamcılık: Bakmak ve Görmek (Duyarlılığın Yeniden Şekillenmesi Yeşil Reklamcılık) (2009) Ş. Y. Öztürk, D. Tellan, , Ankara, Ütopya,  259-290 pp.
Radikal Çevreci Hareketin Bir Taktiği Olarak Ekolojik Sabotaj (2009) Abdurrahman Saygılı,Savaş Yayınları
İklim Değişikliği, Yerel Yönetimler ve Sektörler (2009) Zekai Şen, SU Vakfı.
Duyarlılığın Yeniden Şekillenmesi: Yeşil Reklamcılık" (2009) Şule Yüksel Öztürk, "Reklamcılık: Bakmak ve Görmek, derleyen: Derya Tellan, Ütopya Yayınları Ankara
Türkiye Kürdistanı’nda Kontrgerilla stratejisi olarak çevre tahribatı (2009) Jacob von ETTEN, Joost JONGERDEN, Hugo S. de VOS, Annemarie KLASSE, Esther C. E. von HOEVE. Toplum ve Kuram Sayı 1
The environmental attitudes of Turkish senior high school students in the context of postmaterialism and the New Environmental Paradigm (2009) O. Taskin International Journal of Science Education 31: 481–502.
Türkiye'nin Nadir Endemikleri (2009) Tuna Ekim, İş Bankası Kültür Yayınları
Çevresel Güvenlik ve Enerji Politikaları (2009) Örgen Uğurlu, Örgün Yayınevi

Küresel Isıtılan Dünya ve Su (2009)  Doğan Yaşar & Dursun Yıldız, Truva Yayınları  

“The Political Ecology of a Ramsar Site Conservation Failure: The Case of Burdur Lake, Turkey(2009) Fikret Adaman,Serra Hakyemez, Begüm Özkaynak, Environment and Planning C,  
Ankara'nın Su Sorunu ve Sorumluları (2009) Ankara Barosu Yayınları
Assessing pre-service teachers’ environmentl literacy in Turkey as a mean to develop
teacher education program (2009). Tuncer, G. , Tekkaya, C., Sungur, S., Cakiroglu, J., Ertepinar, H. & Kaplowitz, M. . International Journal of Educational Development, 29, 426- 436.
Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Çevreye Yönelik Politikaları: Konya Selçuklu Belediyesi SELKAP Örneği (2009) Ayşe Çoban & Selim Kılıç, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:22
From Environmentalism to Transenvironmentalism: The Ethnography of an Urban Protest in Modern Istanbul (2009) Aimilia Voulvoli, Oxford: Peter Lang
Biyolojik Çeşitliliğin Avrupa Birliği Hukuku Çerçevesinde Korunması (2009) Ahmet M. Güneş Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2009, S. 85, s. 35-85
*Alman Çevre Hukukunun Anayasal Çerçevesi, (2009) Ahmet M. Güneş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD), 2009, C. 58, S. 4, s. 777-824.
Ekoloji-Çevrebilimi ve Çevre Sorunları, (2009) Galip Akın, TİYDEM Yayıncılık
Gençlere göre çevre: Küresel ama satırarası bir sorun (2009) Barış Gençer Baykan ; G.Demet Lüküslü,in Boyraz, C. (ed) Gençler Tartışıyor: Siyasete Katılım, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, TÜSES yayınları
Assessment of small hydropower (SHP) development in Turkey: Laws, regulations and EU policy perspective (2009) Serhat Kucukali, Kemal Baris, Energy Policy, Volume 37, Issue 10, October 2009, pp: 3872-3879
Ekoloji Temelli Bir Çevre Eğitiminin Öğretmenlerin Çevre Eğitimine Karşı Görüşlerine Etkileri, Tülin Güler, Eğitim ve Bilim, 2009,34(151):30-43
Farkındalık ve Fark Yaratmak, Türkiye'nin Salımları, CO2 (2009) Gürkan Kumbaroğlu;Yıldız Arıkan, Açık toplum Vakfı
Yaşam Savunusu : Dünya Yalnız Bizim Değil Yazıları (2009) Yalçın Ergündoğan, Belge Yayınları
Yerel yönetimlerde AB çevreciliği (2009) Nuran Talu, Nobel Yayın
Avrupa Birliği Çevresel Sorumluluk Yönergesi Üzerine Bir İnceleme, (2009) Ahmet M. Güneş, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009/2, s. 77-108
Karbon Ayak İziniz – Karbon Kirliliğinizi Düşürmek İçin Basit Yöntemler (2009) Mark Lynas/ Çeviren ve Uyarlayan Neşet Kutluğ. Açık Radyo Kitapları
22 Adımda Doğa Eğitimi (2009) Nilgün Erentay&Mehmet Erdoğan, ODTÜ Geliştirme Vakfı


2008


Devrim Deniz Erol (2008) "Bir Sivil İtaatsizlik Örneği: Bergama Olayları ve Türkiye Basınındaki Sunumu"içinde Türkiye'de Sivil İtaatsizlik, Toplumsal Hareketler ve Basın. (der) Erdal Dağtaş, Ütopya Yayınevi: Ankara. pp:197-238
Attitudes of Turkish Consumers Towards Genetically Modified Foods (2008)  Kahveci, D., & Özçelik, B. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 2(2), 53-57
Dünyada Su ve Küresel Isınma Sorunu (2008) Mehmet Tomanbay, Phoenix
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre Çevre ve İnsan (2008), Türkiye Barolar Birliği
Çevre Eğitiminin Çevreye Duyarlı Davranışlar Üzerindeki Etkisi (2008)  Gamze Yücel Işıldar ve Feriha Yıldırım, Eğitim ve Bilim, Cilt 33. Sayı 148.
The European Union and Turkey: Who Defines Environmental Progress? (2008) Fikret Adaman; Murat Arsel, International Journal of Middle East Studies, 40: 541-543.
Yok Ettiğimiz Ormanlarımız Kaybolan Fonksiyonel Değerler ve Zamanımızın Orman Ölümleri (2008) Necmettin Çepel, TEMA Yayınları
 Edebiyatın Ekoloji Temelli Doğa Eğitiminde Önemi." Ekolojik Okur Yazarlık: Sürdürülebilir Bir Dünya için Amanoslar'da Doğa Eğitimi.  (2008) Ed. Y. Ergun, S. Yalçın-Ozdilek, H. Pamir. Hatay: Mustafa Kemal Universitesi Yayınları
Yeşil Yerel Yönetim (2008) Semih Eryıldız, Algı Yayıncılık
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Çevre Hukuku -Uluslararası Düzenlemeler, Avrupa Birliği Hukuku Ve Türkiye’deki Mevcut Durum,( 2008) Ahmet M. Güneş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (İÜHFM), 2008, C. LXVI, S. 2
Enerji Verimliliği Farkındalık Broşürü (2008) Heinrich Böll Stiftung Derneği
Küresel Isınma ve Kyoto Protokolü (2008) Kollektif, Bağlam Yayınları
Ustam Eşek, Dostum Örümcek Arkadaş (2008) Ahmet Murat Aytekin, Arkadaş Yayınları 
İklim Değişikliği ile Mücadele Faaliyetlerinin Türk Çimento Sanayiine Etkileri (2008) Asaf ERDOĞAN. Ankara: DPT. İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Nisan 2008. (DPT: 2765) Uzmanlık Tezi
Türkiye’de Biyoteknoloji ve Toplumsal Kesimler: Profesyoneller, Kentsel Tüketiciler ve Köylüler (2008) Hayriye Erbaş, A. Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü, Yayın No:4
Küresel ısınma ve Türkiye'nin Güneş Projeleri (2008) Çetin Göksu, Güncel Yayıncılık
Orman ve Biyolojik Çeşitlilik (2008) Doğa Koruma Merkezi
Ekoloji ve Yönetim: Toplumsal Ekoloji ve Sürdürülebilir Gelişmenin Karşılaştırılması (2008) Ahmet Mutlu, Turhan Kitabevi
Transnational Environmentalism at Europe’s Boundaries: Identity Movements in Lithuania and Turkey (2008) Gabriel Ignatow, Current Sociology 56 (6)
Globalizations and the Transformation of Environmental Activism: Turkey since the 1980s (2008) Gabriel Ignatow, Globalizations 5(3), 433-47.
Genç ve Yeşil Politika (2008) Barış Gençer Baykan&G.Demet Lüküslü. betam Araştırma Notu
Türkiye'de Çevre: Sorunlar, Aktörler ve Yeni Alanlar (2008) Barış Gençer Baykan, Betam Araştırma Notu

Aklını Kaçıran Dünya (Dünya Gerçekten Aklını Kaçırıyor mu?) (2008) Cengiz Yalçın, Arkadaş Yayınları
Türkiye Seragazı Emisyon Envanteri 2000-2007 (2008) TÜİK
Çevre Kirliliği ve Kontrolü (2008) Özer Çınar, Nobel
Havadan Sudan : Tabiatın Gönlünü Almanın Tam Vakti (2008) Mikdat Kadıoğlu, Hayy Kitap
Türkiye'de Kamu Yönetiminde Neoliberal Dönüşümün Çevresel Sonuçları (2008) Mihriban Şengül, Memleket Siyaset Yonetim Dergisi - Sayı
 Zaman Bombası: Küresel Isınma (2008) H. Murat Filinte, Yeni İnsan Yayınevi
Anadolu'da İz Sürmek: TEMA Vakfı'nın 15. yıl kitabı (2008) Ufuk Batum, Yapı Kredi Yayınları
Bir Yeşilin Peşinde (2008) Asım Zihnioğlu, Tübitak Yayınları
Çevre El Kitabı (2008) E. Kurgun& N. Tarkay& N. Aydın, Orman Bakanlığı Yayınları
Çevre, Tüketim ve Moda (2008) A. Aydın, Sevgi Okulu Yayını
Mihriban Şengül ve Gülizar Çakır Sümer (2008) Türkiye'de İİBF dergilerinde yayımlanan "Çevre" konulu makaleler üzerinde bir inceleme,  H.Ü. İktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, 2008, s. 301-334
2007


Tüketiciler ve Modern Biyoteknoloji: Model Yaklaşımlar (2007) Özgen, Ö., Emiroğlu, H., Yıldız, M., Taş, A.S., & Purutçuoğlu, E. Ankara: A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü Yayınları.
Horuş, M., (2007), “Türkiye Çevre Hareketi Halklaşıyor”, Çevre Politikaları, TMMOB Çevre Sempozyumu 8-9 Haziran 2007, Ankara: Mattek Matbaacılık. 181.
Genetiği değiştirilmiş organizmalara toplumun bakış açısı (2007) Demir, A., & Pala, A.  Hayvansal Üretim, 48(1), 33-43
Preferences of Turkish people for irradiated, GM or organic foods (2007) Mehmetoğlu, A.C, Journal of Food, Agriculture & Environment, 5(3-4 ), 74-80.
Çevre ve Politika Başka Bir Dünya Özlemi (2007) Ayşegül Mengi (ed.) İmge Kitabevi
Enerji ve İnekler (2007) Özgür Gürbüz, Yeni İnsan Yayınevi
Küresel Isınma ve Batı'nın Yeni Yurt Arayışı (2007) Yaşar Onay, Neden Kitap

İklim Değişikliği: 12 Temel Soru (2007) Murat Türkeş, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Enerji Dergisi Eki 
Çevre Ekonomisi Politikası-Ekonomi, Politika, Uluslararası ve Ulusal Çevre Koruma Girişimleri (2007) Ali Rıza Karacan, Ege Ünversitesi Yayınları
Perceptions and Practices of Farmers toward the Salinity Problem: The Case of Harran Plain” (2007) Fikret Adaman & Gökhan Özertan, International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology, 6(4/5): 533-51.
Bireysel Su Savurganlığını Azaltmaya Yönelik Uygulamalar (2007) Çağatay Güler, Yazıt
Ekolojik Vergiler (Çevre Vergileri) (2007) Tarık Jamali, Yaklaşım Yayınevi, Ankara 
Dokuzuncu Kalkınma Planı : Çevre Özel İhtisas Komisyonu Raporu (2007)  Ankara: DPT, (DPT:2737, ÖİK: 688),112s.
Küresel Isınma ve İklim Krizi (2007) Ömer Madra, Agora Kitaplığı
Çevre Sorunlarının Tespitinde Ortaya Çıkan Kirliliklerin Mahalli İdarelerce Temizlenmesi; İlgili Hareket Alanını Belirleyen Normatif Pozitif Hukuk Kuralları (2007) Cahid Doğan, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, No: 19 www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makale_detay.asp?IDNO=63
Küresel Isınma Etkileri ve Önlemleri (2007) Turan Kaya, Ferman
Sürdürülebilir Enerji ve Hidrojen (2007) Hülya Erdener, ODTÜ Geliştirme Vakfı
Institutions and Ideas in the Institutionalisation of Turkish Environmental Policy (2007) Gökhan Orhan, Critical Policy Analysis Vol.1 No.1 pp.42-61.
SİVİL TOPLUM DERGİSİ Sayı 20 Ekim-Aralık 2007 Dosya konusu: Çevre
Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları: 2 Cilt (2007) Kitap Yayınevi
TMMOB Çevre Sempozyumu Çevre Politikaları (2007) ÇMO Kitaplığı
99 Sayfada Küresel İklim Değişimi (2007) Mikdat KadıoğluSerhan Yedig, İş Bankası Kültür Yayınları 

Türkiye'nin Enerji Sorunları ve Nükleer Gereklilik (2007) Ali Külebi, Bilgi Yayınevi 

Alternatif Enerji Kaynakları (Güneş Enerjisi, Rüzgâr Enerjisi, Biyokütle Enerjisi, Biyogaz Enerjisi, Biyomotorin, Yakıt Pilleri, Bor Enerjisi) (2007) , Mustafa Acaroğlu, Nobel Yayın Dağıtım 

Yaşamın Suyla Dansı: Barajlar ve Sürdürülebilir Kalkınma (2007) Zuhal Güler ParlakTurhan Kitabevi 
Adaletin bu mu dünya, Ömer Madra, Birikim Ekim 2007,s.66-70
Kyoto ve Komplo Teorileri, Ömer Madra, Birikim Ekim 2007, s.72
Anti-Kapitalist Bir İklim Değişikliği Mücadelesine Doğru, Ümit Şahin,Birikim kim 2007, s.73-78
Ekoloji ve Sol, Fevzi Özlüer, Birikim Ekim 2007, s.79-90
Uygarlığın Laneti, Dilaver Demirağ. Birikim ekim 2007,s. 91-99
Teknolojinin Eko-Sistemle İmtihanı, Feride Doğaner Gönel, Birikim 2007, s.100-105
“Energy Production, Consumption and Environmental Pollution for Sustainable Development: A Case Study in Turkey”, (2007) BFLEN, K.,O. ÖZYURT, K. BAKIRCI, S. KARSLI, S. ERDO]AN, M. YIMAZ, O. COMAKLI, Renewable and Sustainable Energy Reviews, doi:10.1016/j.rser.2007.03.003
“Eko-Ekonomi Kavramı ve Türkiye için Bölgesel Ölçekli bir Değerlendirme” (2007) Şenkan Aldemir ve Şafak Kaypak, 2.Ulusal İktisat Kongresi, 20-22 Şubat 2007 ss:1-16 http://www.deu.edu.tr/userweb/iibf_kongre/dosyalar/aldemir.pdf
Su : Suyun Yeryüzündeki Serüveni (2007) Doğal Hayatı Koruma Derneği
Biyogaz Teknolojisi (2007) Mustafa Türker, Çevkor Vakfı Yayınları
Farklı Ekosistemler ve Çevre Eğitimi (2007) Yunus Doğan, Çevkor Vakfı Yayınları
Sürdürülebilir Enerji ve Hidrojen (2007) Hülya Erdener, ODTÜ Geliştirme Vakfı
Küresel Isınma ve İklim Değişikliği : İnsanlığı Bekleyen Büyük Felaket mi (2007) Reşat Uzmen, Bilge Kültür Sanat
Genel Ekoloji (2007) Sabri Gökmen, Nobel Kitabevi
Çevre Sorunları ( 2007) Kemal Görmez, Nobel Kitabevi
Karbon Vergisinin Ekonomik Analizi ve Etkileri: Karbon Vergisinin Emisyon Azaltımına Etkisi Var mı? (2007) Haan Hotunoğlu ve Recep Tekeli, Güncel Ekonomik Soru(n)lar Kongresi, 26-28 Ekim 2007. ss 268-282.
Türkiye’nin Dış Ticaretindeki Artış Çevreyi Kirletiyor mu? (2007) Cemal ATICI ve Fırat KURT, Güncel Ekonomik Soru(n)lar Kongresi, 26-28 Ekim 2007 İzmir ss:257-267
The effect of the course “man and environment” and voluntary environmental organisations on secondary school students’ knowledge and attitude towards environment (2007) Uzun, N., and  Saglam, N. Hacettepe University Journal of Education 33, 210-218.

Parlak, T. B. (2007) ‘Environmental protection and rights’, in Human Rights in Turkey, ed Z. K. Arat, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, PA, pp. 137–155.
Serhan Yedig (2007) 99 Sayfada Küresel İklim Değişimi (2007) İş Bankası Yayınları
Nuran Talu (2007) Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türkiye'de Çevre Politikaları (2006) ÇMO Yayınları
Türkiye’nin Dış Ticaretindeki Artış Çevreyi Kirletiyor mu? (2007) Cemal ATICI ve Fırat KURT, Güncel Ekonomik Soru(n)lar Kongresi, 26-28 Ekim 2007 İzmir ss:257-267
Enerji Kullanımı ve Geleceğimiz (2007) (Çocuk Kitabı) Prof. Dr. D. İnan -Ankara
“Energy Consumption, Economic Growth and Carbon Emissions: Challenges Faced by an EU Candidate Member” (2007) SARI, Ramazan, Uğur SOYTAŞ Ecological Economics,doi:10.1016/j.ecolecon.2007.06.014
“Global Warming and Renewable Energy Sources for Sustainable Development in Turkey” (2007) İbrahim Yüksel, Renewable Energy,

doi:10.1016/j.renene.2007.05.040

2006Elif Akbostancı, İpek Tunç ve Serap Türüt Aşık (2006) The Relationship Between Income and Environment in Turkey: Is there an Environmental Kuznets Curve?” (2006) ICETEA, ss:1-17
Esengül, K.-Sayılı, M.-Akca, H., (2006), “Perception of Environmental Issues in a Turkish Province”, Polish Journal of Environmental Studies, 15 (4), 635- 642.
Ersin Gürdoğan (2006) Kirlenmenin Boyutları (2006)  İz Yayıncılık
Emperyalizm ve Çevre Krizi (2006) Çetin Güzel, Ceylan Yayınları
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Kirliliğinin Önlenmesinde Yeşil Vergi Reformu (2006)  A. Uyduranoğlu-Öktem, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 234, 63-78.
Ekoturizm Yönetimi (2006) Cengiz Demir, Nobel Kitabevi

Kıyamete Çeyrek Kala Ekoloji Yazıları (2006) Sibel Özbudun, Ütopya

“Çevresel Vatandaşlık Faaliyetleri: Türk Tekstil Sanayii Örneği”, Yücel Candemir’e Armağan, (2006) F.Küskü ve A.Aydın (Der: Tokdemir, E.; Günçavdı, Ö.; Küçükçifçi, S.), İTÜ, İşletme Fakültesi

Çevre İçin Eğitim : Çocuk Doğa Etkileşimi (2006) Emin Atasoy, Ezgi

A study on children’s environmental knowledge and attitudes: The effect of grade level and gender. (2006) Alp, E., Ertepinar, H., Tekkaya, C., & Yilmaz, A., International Research in Geographical and Environmental Education, (2006) 15, 210-223.

Energy Consumption and CO2 Emissions in Turkey: Empirical Analysis and Future Projection Based on an Economic Growth (2006) PEKER SAY, Nuriye, Muzaffer YÜCEL; “Energy Policy, 34, ss. 3870–3876.
Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Çevre Politikaları ve Mali Araçlar (2006) Düriye Toprak, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:2 sayı:4 ss: 146-169
Dünyada ve Türkiye’de Biyolojik Çeşitliliği Koruma (2006) İlhan TEKELİ (ed.), Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara
Türkiye de Çevrecilik (2006) Muammer Tuna, Nobel Yayın Dağıtım
The Story of a Transition: the Organization and the Receptipn of the Bergama Movement (2006) N. İleri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi,
Türkiye’de Temiz Tükenmez Enerjiler (2006) Prof. Dr. D. İnan -Ankara
Environmental Statistics Compendium of Turkey (2006) TÜİK Yayınları: Ankara
The Politics of Risk Perception in Turkey: Discourse Coalitions in the Case of Bergama Gold Mine Dispute (2006) Gökhan Orhan Policy and Politics Vol.34 No: 4 pp. 691-710.
Çevresel Dışsallıkların İçselleştirilmesinde Kullanılan Regülasyon ve Hukuki Sorumluluk Sistemlerinin Değerlendirilmesi (2006) Serkan Benk, Çimento Dergisi, www.ceis.org.tr/dergiDocs/malale2.pdf
Hava Kirliği ve Kontrolü (2006) Sücaatin Kırımhan
Ekoloji, Doğal Yaşam Dünyaları ve İnsan (2006) Ncemettin Çepel, Palme Yayıncılık

2005


Türkiye'nin çevre konusunda verdiği sözler (2005) Nesrin Algan, Ayşe Kaya Dündar, Türkiye Bilimler Akademisi
Turkey’s Sustainable  Development Policies in the EU Accession Process (2005) Nesrin Algan & Ayşegül Mengi , European Environmental Law Review, Vol. 14, No.4, April 2005, s.  95-107. 
Ekoloji Düşüncesinde İktisat Anlayışı , Ahmet Mutlu, Üç Ekoloji, Güz 2005, 62-87.
Çevre Politikası (2005) Ruşen Keleş & Can Hamamcı, İmge Kitabevi
Dış Ticaret –Çevre İlişkilerinin Dengelenmesi: Sürdürülebilir Ticaret, Teori ve Türkiye Değerlendirmesi (2005) Dilek Seymen, DEÜ Sosyal Bilimler Dergisi cilt:7 sayı:3 İzmir ss:99-127
Effect of socio-economıc status on environmental awareness and environmental academic success (2005) Uzun, N., & Saglam, N.. Hacettepe University Journal of Education 29,194-202
AB Sürecinde Türkiye’de Çevre Yönetimi (2005) Sücaattin Kırımhan 
Çevre Yönetimi: Nüfus, Kaynak ve Çevre İlişkileri (2005) Sücaattin Kırımhan
 Organik Tarım Sistemleri veÇevre (2005) Sücaattin Kırımhan 
Su Temini ve Çevre Sağlığı (2005) Mehmet Karpuzcu, Kubbealtı
AB Sürecinde Çevre (2005), Pervin Dedeler Bezirci, TASAM
Environmental attitudes of young people in Turkey: Effects of school type and gender.(2005). Tuncer, G., Ertepinar, H., Tekkaya, C. & Sungur, S. Environmental Education Research 11: 215-233
The Development of Environmental Consciousness in Modern Turkey in Environmentalism in Muslim World, ed. Richard Foltz, New York: Nova (2005) pp. 17-36.
Avrupa Birliği ve Türkiye'de Çevre Politikaları (2005) Rana İzci, Gümrük Birliği Sürecinde Türkiye, No.19- 20, 1995;118-123.
Çevre ve Sayıştay (2005) Mehmet Efendi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi
Economic Dependency and Environmental Attitudes in Turkey (2005) Gabriel Ignatow, Environmental Politics 14 (5), 648-66.
Çevre, Kalkınma ve Etik (2005) İhsan Keleş , Hatice Metin , Hatice Özkan Sancak, alter Yayıncılık
3. Çevre Şurası (2005) Bağcılar Belediyesi
Yerel Yönetimler ve Çevre (2005) Orhan Gökhan ,Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-I : Reform içinde. H. Özgür and M. Kösecik (ed.), Nobel Yayın.
Environmentalism in Turkey (2005) Between Democracy and Development? Fikret Adaman ; Murat Arsel, Ashgate

2004

Petra Holzer (2004) Bergama Direniş Harketi içinde (der) Meral Özbek, Kamusal Alan, Hil Yayınları.ss:361-371
Community-Based Ecological Resistance: The Bergama Movement in Turkey, (2004) Aykut Coban,Environmental Politics, Vol. 13, No. 2, ss.438-60
Sürdürülebilir Kalkınma, Ekolojik Modernizasyon ve Türkiye Çevre Politikası, (2004) Orhan, Gökhan Çevre,Bilim, Teknoloji Sayı: 5

TBMM'de çevre siyaseti (2004) Nuran Talu, Ankara:Nobel Yayın Dağıtım

Hızlı Şehirleşme, Sanayileşme ve Çevre Sorunları: Sorunların Çözümünde Siyasi Erkin Rolü (2004) Ahmet Özen, Özay Özpençe, Türk İdare Dergisi, Sayı: 444, ss:125-137

Morvaridi, B. (2004) ‘Resettlement, rights to development and the Ilisu Dam, Turkey’, Development and Change, vol. 35, no. 4, pp. 719–741
Avrupa Birliğinde Çevre Politikası Alanında Muhtemel Müzakere Sürecine Yönelik Gerekli Hazırlıkların Örneklerle Çalışılması (2004) Burcu Durmaz, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Uzmanlık Tezi 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Sorunları : Çevre Kirliliğine Çağdaş, Ekonomik, Politik Ve Yönetimsel Yaklaşımlar (2004) U. Yıldırım ve M. Marın (der.) Beta Basım Yayın
Kuruluşundan Bugüne Temiz Enerji Vakfı -TEMEV (1994-2004) -2004 Ankara
Views of elementary and middle school Turkish students toward environmental issues. (2004) Yılmaz, O., Boone, J.W., & Andersen, O.H. International Journal of Science Education 26, 1527-1546.
Çevre Sorunları Coğrafyası (2004) Emrullah Güney, Gündüz Eğitim
Ekolojik Sistemlerin Analizi Yönetimi ve Modellenmesi (2004) Fatih Evrendilek, Papatya
Turizm ve Çevre (2004) Nüzhet Kahraman, Detay

Views of elementary and middle school Turkish students toward environmental issues. (2004) Yılmaz, O., Boone, J.W., & Andersen, O.H. International Journal of Science Education 26, 1527-1546.

2003


Türkiye'de Botanik Tarihi Araştırmaları (2003) Asuman Baytop, Tübitak Yayınları

Genetik olarak değiştirilmiş organizmaların (GDO’ların) doğal çevreye etkileri ve avrupa birliği açısından değerlendirilmesi (2003) Oğuz Özdemir, Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
Çevre ve (eko) Turizm (2003) Nazmiye Erdoğan & İrfan Erdoğan, Erk Yayınları                                                                                                  
Türkiye Yeşiller Diyalog Toplantısı: Konuşmalar (2003) Afü Yayınevi

Çevre Sorunları ve Türkiye (2003) Kemal Görmez, Gazi Kitabevi
Ekoloji, Toplum ve Siyaset (2003) Tuncay Önder, Odak Yayınları
Doğaya Dönüş : Topluma Ekolojik Bakış (2003) Gülser Öztunalı Kayır
Çevre mi Ekoloji mi (2003) Tahir Çalgüner, Nobel Kitabevi

Kent Çevre ve Globalleşme (2003) Mustafa Öktem, Alfa Aktüel
Ekoloji ve Marksizm Dosyası (2003)  Teori ve Politika Yaz 2003. sayı 31

Deniz Canlıları Rehberi (2003) Bayram Öztürk, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı
Çevre ve İnsan : Toplum Doğa İlişkileri (2003) Emrullah Güney, Çantay

Ekoloji ve Çevre Yolculuğu (2003) Türksen Başer Kafaoğlu, Ege Basım
Political economy of citizens' participation in environmental improvement: the case of Istanbul. In Integrating and Articulating Environments: a Challenge for Northern and Southern Europe (2003) Adaman, Fikret and Gökşen, Fatos and Zenginobuz, Unal. Swets & Zeitlinger.
Çevre Etiği Kavramı Üzerine Yeniden Düşünmek, A. Serap Fırat , AÜ SBF Dergisi, C:58, S:3, Temmuz-Eylül 2003
Yetişkinlerde Çevre Bilinci ve Duyarlılığı Eğitimi (2003), Ahmet Mutlu, Standart, Ocak 2003, S:493, 69-76.
1. Çevre Şurası (2003) Bağcılar Belediyesi

2002

Çevre Hukukuna Giriş(2002) Ruşen Keleş&Birol Ertan, Ankara: İmge Yayınları
Nükleer Demodelik mi, Sürdürülebilir Enerji mi? Ahmet Mutlu Standart, S:487, Temmuz 2002, 64-72.
Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi Türkiye Ulusal Raporu, (2002) Çevre Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Türkiye Çevre Sorunları : Doğal Kültürel Ortam Bozulması (2002) Emrullah Güney, Çantay
On Environmental Concern, Willingness to Pay, and Postmaterialist Values: Evidence from Istanbul (2002) Fatoş Gökşen, Fikret Adaman, Ünal Zenginobuz, Environment and Behavior.
Çevre Politikası Bakımından Siyasi Parti Programları Üzerine Bir Değerlendirme, Ahmet Mutlu, Yerel Yönetim ve Denetim, Aralık 2002, C:7, S:12, 27-41.
Çevre Tümdür- Çok Boyutlu Bir Olguya Bütüncül Bakış (2002) Deniz İncedayı (derleyen) Bağlam Yayınları

2001Kırsal Çevre Yıllığı (2001) Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Ankara
Çevreci Hareketin Siyasallaşma Süreci (2001) İsmail Ceritli, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 25 No: 2 s.213-226.
Yeşil Pazarlama- İş ahlakı açısından çevresellik ve yeşil pazarlama anlayışı (2002) Mert Uydacı, Türkmen Kitabevi
Yeşilden Griye Adım Adım Türkiye (2001) Celal Ertuğ, İş Bankası Yayınları
Yatağan Termik santralinin çevresel ve toplumsal etkileri (2001) Muammer Tuna, Muğla Universitesi Yayınları: Muğla

Ekoloji ve Çevre Bilimleri (2001) , Fikret Berkes ve Mine Kışlalıoğlu, Remzi Kitabevi, İstanbul

Uluslararası Çevre Politikaları Kapsamında Küresel Düşünmek Yerel Davranmak, A.Serap Fırat, Belediye Dünyası, C:2, S:11, Ankara, Kasım 2001
Enerjide Tutumluluk ve Verimlilik (2001) Prof. Dr. A. Eray -Ankara
Küresel Isınma Sorununun Çözümünde Karbon Vergisi ve Etkinliği (2001) Birol Kovancılar, CBÜ İBBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:8, Sayı:2 ss: 7-20
Ekoloji I- II: Toprak (2001) Ayşe Boşgelmez, Kendi Yayını
Ansiklopedik Çevre Sözlüğü (2001) Türkiye Çevre Vakfı, TÇV Yayınları, Ankara
Ekoloji Düşüncesi ve Ekoloji Düşüncesinin Temel Kavramları, Ahmet Mutlu Kooperatifçilik, Ekim-Kasım-Aralık 2001, S:134, 45-60.
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Mevzuatı (2001) Türkiye Çevre Vakfı, TÇV Yayınları Ankara,

Ekolojik Sorunlar Bağlamında Eğitimin Sorgulanması Ve Ekoloji Düşüncesinde Eğitim Anlayışı, Ahmet Mutlu, Sosyal Bilimler Dergisi, S:1, Mart 2001, 109-124.

Yerel Yönetimlerin Çevre Politikaları: Çorum Örneği, Ahmet Mutlu, Yerel Yönetim Ve Denetim, Ağustos 2001,C:6,S:8,31-47.
Çevre Kurtuluş Savaşı- Hemen Şimdi (2001) Alaettin Bahçekapılı. BRT Yayınları 

2000Ekoloji Düşüncesinin Çağdaş Dönüşümü, Ahmet Mutlu, Karınca, Haziran 2000, S:762, 3-6.
Ekoeleştiri- Çevre ve Edebiyat  (2000) Serpil Oppermann, Phoennix Yayınevi.

Çevreci sivil toplum hareketinin yakın tarihi (The recent history of environmental civil society movement) Atauz A., in Türkiye'de Çevrenin ve Çevre Korumamanın Tarihi Sempozyum Bildirileri, Tarih Vakfı Yayınları,(2000)

Sürdürülebilir Kalkınmanın Turizme Etkisi (2000) YAVUZ, Ercan/ZIĞINDERE, Yahya Önder, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 3, Sayı 4,
Radyasyon Kuşatması- Elektriğin ve Nükleer Enerjinin Sağlımıza Etkileri (2000) Selim Şeker & Osman Şekerci, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi
Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Çevre Sözleşmeleri (2000) İzmir Barosu Yayınları, Yayına Hazırlayan: Av. Uğur Kalelioğlu - Av. Noyan Özkan
50 Soruda Türkiye'nin Nükleer Enerji Sorunu (2000) Ahmed Yüksel Özemre, Kaknüs
Yaşanabilir Bir Çevre İçin (2000) Ayşen Türkman, Dokuz Eylül
Türkiye Belediyelerinin Çevre Politikaları (2000) Berkan Demiral, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Haziran 2000, Sayı I 
Çevreye Duyarlı Yönetim Anlayışı (2000-2001) Esra Nemli, İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi sayı:23-24
Küreselleşmenin ekolojik sonuçları (2000) Demirer G., Abay T. Özgür Üniversite Yayınları:28
Ekoloji Politik (2000) Demirer G., Abay T, Özgür Üniversite Kitaplığı:29
Marksizm ve Ekoloji (2000) Demirer G.,Duran M.,Özgür G,Öteki Yayınevi
Avrupa Birliği ve Türk Çevre Politikası: Avrupa Topluluğu’nun Çevre Politikası ve Türkiye’nin Uyum Sorunu (2000) Sevim Budak, Buke Yayinlari:Istanbul
Bütünsel Çevre Bilinci ve Çevre Yalanları (2000) M. Yılmaz Savaşçın, Duyal Matbaacılık. 

1999


Avurpa'da Yerel Yönetimler Çevre Politikaları ve Türkiye: Sorunlar ve Çözüm Yolları (1999) Konrad Adenauer Vakfı, KAV Yayınları, Ankara.
Meşeler artık gövermeli (1999) Yücel Çağlar
Nükleere Geçtik Maaşallah (1999) Ümit Otan, Çınar
Kent Yönetimi ve Çevre Politikaları (1999) İzzet Öztürk, Mustafa Aykaç ,Ahmet Ekerim (ed) İSTAÇ Yayınları
Biyogaz “Atıklardan Enerji”(1999) G. Demirci, L. Türkavcı, -Ankara.
Türkiye’de Çevre Politikalarının Oluşumunda Kamuoyu Faktörü (1999) Nurhayat Şahin, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi
Anadolu Manzaraları (1999) Hikmet Birand, Tübitak Yayınları (İlk basım 1957) 
Jeotermal Enerji “Yeriçi Isısından Yararlanma” (1999) Prof. Dr. Ş. Şimşek, -Ankara
Rüzgar Enerjisi (1999) S. Karadeli, -Ankara
Biyokütle Enerjisi (1999) S. Türe, -Ankara.
Güneş Mimarlığı (1999) Doç. Dr. N. Demirbilek, Prof. Dr. D. Irklı, -Ankara.
Geçmişten Bugüne Enerji Kullanımı (1999Prof. Dr. D. İnan, Temiz Enerji Vakfı -Ankara.
Güneşimizi Tanıyalım (1999)- Prof. Dr. D. İnan, Temiz Enerji Vakfı, Ankara.
Güneş Enerjisinin Isıl Uygulamaları (1999) Prof. Dr. D. İnan, Temiz Enerji Vakfı Ankara
Güneş - Elektrik Dönüşümleri Fotovoltaik Güneş Gözeleri ve Güç Sistemleri (1999) Prof. Dr. Ş. Oktik, Temiz Enerji Vakfı Ankara.
Hidrojen Enerjisi (1999Prof. Dr. E. Türe- Temiz Enerji Vakfı, Ankara
Güneşten Isı Kazançlarının Arttırılması ve Isı Kayıplarının Azaltılmasının Mevcut ve Önerilen Toplu Konut Yerleşkelerinde İncelenmesi (1999) A. Ecevit, F.N. Demirbilek, D. Irklı, and U.G. Yalçıner Gazi Üniversitesi, FBE Dergisi, Nisan, 1999, Vol. 12, No.2, pp. 401-417.

1998 

Çevre sivil toplum örgütleri cep rehberi 1997-1998 Çağatay Güler, Güneş Kitabevi
Bergama ve Çevrecilerin Haklı Zaferi, Birol Ertan, Birikim 113, Eylül 1998, s. 84-88.
Bergama-Artvin Direnişi Üzerine, Birol Ertan, Birikim 110, Haziran 1998, s. 78-82.
Çevre Yönetimi ve Politikası (1998) Zerrin Toprak Karaman, Anadolu Mat. Y., İzmir
Çevre Hakkı ve Yargı (1998) Metin Topçuoğlu, Türkiye Çevre Vakfı, Ankara
Meşe ve Meşe Ağaçlandırması (1998) Erhan Özer& Mehmet Bul, TEMA Vakfı Yayını
Çevre Sorunları ve Belediyelerimiz (1998) Tahir Aktan , Türk İdare Dergisi, Ta 60. Yıl Özel Sayı, Sayı 378, Ankara-1998
Yerel Yönetimlerde Çevre Yönetimi (1998) Hasan Canpolat, Yerel Yönetim ve Denetim, Cilt 3, Sayı 3, Ankara-1998
Yaprağın Dili (1998) Necmettin Çepel, TEMA Yayınları

21. Yüzyıla Girerken Çevre Korumacılık ve Türkiye (1998) Mustafa Keten, Reyhan Yayınevi Ankara
Alevi-Bektaşilik’te Çevre (1998) Nukret Endirçe, Can Yayınları
Çevre Mevzuatı (1998) Çağatay Güler&Zakir Çobanoğlu, Güneş Kitabevi
Siyanürcü Ahtapot (1998) Sefa Taşkın, Sel Yayıncılık
Çevre Eğitiminde Temel Kavramları (1998) Zafer Ayvaz, Çevkor Vakfı Yayınları
Hidrojen Enerjisine Giriş (1998) Zafer Ayvaz, Çevkor Vakfı Yayınları
O Bizim Son Umudumuz (1998) Serhat Taşpınar, TEMA Vakfı Yayınları
Altın, Bergama, Demokrasi (1998) Alevcan, Demirer, Kaya, Torunoğlu, ÇMO Yayınları
Çevre Sorunları (1998) Turgut Gündüz, Gazi Kitabevi

1997


Toplum, Doğa ve Eko-Politik Hareketler, Ahmet Çiğdem, Birikim 98, Haziran 1997, s. 31-38.
Çevre Sorunları (1997) İrfan Erdoğan& Nazmiye Ejder,Doruk Yayıncılık
Küresel Çevre Sorunları ve Politikaları (1997) Ayşegül Kaplan, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, Ankara.
Bergama: Moral ve Ders, Aslı Delikara, Birikim 98, Haziran 1997, s. 7-9.
Sürdürülebilir kalkınma için çevre bilinci ve eğitimi, Çevre ve İnsan (1997) Şengül Hablemitoğlu, Ankara, s.34
Reappropriating the ‘green’: Islamist environmentalism (1997) Erdur, Oğuz. New Perspectives on Turkey, 17, pp. 151 - 166.
İnsan, çevre ve toplum (1997) Ruşen Keleş, İmge Kitabevi Yayınları
Çevre Sorunları ve Türkiye (1997) Kemal Görmez, Gazi Kitabevi, Ankara
Çevre Sorunları, Egemen Marksist Anlayışın İlettikleri Üzerine (1997) İrfan Erdoğan ve Nazmiye Ejder, Doruk Yayınları
Ve Kirlendi Dünya (1997) Demirer G.,Torunoğlu E. ve diğerleri, Öteki Yayınevi
Hayvanların hakları Olabilir mi? En Azından Tartışabilir miyiz?, Birol Ertan, Birikim 102, Ekim 1997, s. 54-60.
Çocuklar ve Gündem 21: 21. Yüzyıla Doğru Kalkınma ve Çevre Konulu Dünya Zirvesi'nde Ele Alınan UNICEF Konularına ilişkin Rehber (1997) TÜBİTAK TEMA Vakfı Yayınları
Türkiye'de Çevre Sorunları: Doğal, Kültürel Ortam Bozulması (1997) Emrullah Güney, Öz Eğitim Yayınları
Temel Ekoloji Bilgisi ve Çevre Sorunları (1997) Şevket Özdemir ,Hatiboğlu Yayıncılık
Ulusal Çevre Eylem Planı: Arazi Kullanımı ve Kıyı Alanlarının Yönetimi (1997) Ankara: DPT, Mart 1997. iii, 84s.
Ulusal Çevre Eylem Planı: Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerlerin Korunması (1997) Raşit Raci BADEMLİ. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı, Haziran 1997. iii, 58s. tab. 

Ulusal Çevre Eylem Planı: Eğitim ve Katılım (1997)  Musa DOĞAN. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı, Nisan 1997. iii, 46 s.
Mogan ve Eymir Gölleri 2. Çevre Kurultayı (1997) Gölbaşı Belediyesi 

1996


Çevre Gönüllü Kuruluşları (Environmental Voluntary Organizations) (1996) M.Dincer, Önder Matbaa,Ankara
Deli Dana Paniği ve Uygarlığımızın İktisadi ya da Karanlık Yüzü, Ertuğrul Başer, Birikim 85, Mayıs 1996, s. 43-46.
Çevre üzerine kavramsallaştırma (1996) Nilgün Çelebi, A.Ü DTCF Sosyoloji Dergisi, s:1 s.11-17
Türk Çevre Hukuku (1996) Müslim Akıncı, Kocaeli Kitapevi Yayınları, İzmit
Çevre Hakkı (1996) İbrahim Kaboğlu, İmge Yayınları, Ankara.
Çevre Kirliliği ile Mücadelede Kamu Gelirlerinin Rolü (1996) Ergüder Can, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
Çevre Bilimine Giriş (1996),. H. Ertürk Uuludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayını No: 10, Bursa
Çevre Sorunu olarak İzmir Körfezinin Kirlenmesi ve Kirliliğin Önlenmesinde Alternatif Finansman Yöntemleri (1996) Güzin Toköz, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
Ekonomik Gelişme ve Çevre Sorunları Açısından Turizm Gelişmesi: Dalyan Örneği (1996) Tülay Ceylan, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
Doğal Kaynaklar Ekonomisi (1996) Koray Başol, İzmir
Çevre felsefesi (1996) Hasan Ünder, Doruk Yayınevi
İşlevsel Bir Sentez Olarak Yeşiller, Kaya Özkaracalar, Birikim 90, Ekim 1996, s. 81-84
Avrupa Birliği ve Türkiye'de Çevre Politikaları (1996) Gülün Egeli, Çevre Vakfı Yayınları
Doğu Karadeniz'in Doğal Yaşlı Ormanları (1996) Oğuz Kurdoğlu, WWF ve DHKD Yayını

1995


Metin Erten (1995) Yerel Yönetimler ve Çevre, Toplumsal Dönüşüm Yayınları
Firuz Demir Yaşamış (1995) Çevre Yönetiminin Temel Araçları, İmge Yayınları, Ankara.


 Noyan Özkan (1995) Doğa Koruma Rehberi, Nar yayınları, İstanbul
İbrahim Uslu (1995) Çevre Sorunları,  Insan Yayınları
İbrahim Özdemir ve Münir Yükselmiş (1995) Çevre Sorunları ve İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

Sürücüler ve Çevre (1995) Çevre Bakanlığı Yayınları

İsmet Binark (1995) Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki Belgeler Işığında Türklerde Çevrecilik Anlayışı (1995) Yeni Türkiye, Ankara Sayı:5 ss:11-26

Ersan Şen (1995) Çevrenin Korunmasında Türkiye’deki Örgütlenme ve Bu Örgütlerin Görevleri ile Yetkileri, Prof. Dr. Mesut ÖNEN’e Armağan (1995) , İ.Ü.S.B.F. Dergisi, Sayı 10, İstanbul-1995

Noyan Özkan (1995) Doğa Koruma Rehberi, Nar Yayınları

Haldun Süral - Gülgün Selamoğlu (1995) Kuzuların Sessizliği, Birikim 74, Haziran 1995, s. 62-65.


Ömer Laçiner (1995) Genetik ve Gelecekte Siyaset, Birikim 78, Ekim 1995, s. 6-10.

Adnan Ekşigil (1994-1995) Doğa Hakları ve Hukuk, Birikim 68/69, Aralık 1994/Ocak 1995, s. 106-110.

Semra Somersan (1995) Devletin Kabarıp Alçalan Nükleer İştahı, Semra Somersan, Birikim 70, Şubat 1995, s. 67-70.

Yeni İndirgemecilik: Genetizm, Doğan Özlem, Birikim 78, Ekim 1995, s. 11-15.
Çevre ve insan (1995) Necmettin Çepel, Amkara: Etam Matbaası
Kirleten Öder İlkesi ve Çevre Hukuku (1995) Nükhet Turgut, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt: 44, Sayı:1 ss:607-654
GelenekselDavranışlarımızın Genetik Kökenleri, Selim Yağmur - Hakan Türkçapar, Birikim 78, Ekim 1995, s. 28-32.
Çevre Sorunları ve İslam (1995) Münir Yükselmiş&İbrahim Özdemir, Ankara
200 Soruda Çevre (1995) Hilmi Tutar, Çevre Bakanlığı Yayınları
Çevre Sorunları : Kainat Tasarımındaki Değişimden Ek (1995) İbrahim Uslu, İnsan
Turizm ve Çevre Etkileşimi (1995) Tuncay Demir, Çevre Bakanlığı Yayınları
Biyoteknoloji ve İnsan, Murat Gümrükçüoğlu, Birikim 78, Ekim 1995, s. 25-27.
Gönüllü Çevre Hareketleri, (1995) Tuncay Neyişçi, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:5, Ankara: Gökçen Teknik- Semih Baskı. s.627-635
Bölgesel Çevre Yönetiminde Model Arayışları: Akdeniz (1995) Nesrin Algan, Çevre Bakanlığı Yayınları

1994

Yeşiller Partisi'nin Olmayan Tarihi (1994) Melih Ergen, Ege
Çevre Ceza Hukuku (1994) Ersan Şen, İstanbul
Derin Ekoloji (1994) Günseli Tamkoç, Ege Yayıncılık 
Çevre Kirliliğin Önlenmesinde Ekonomik Yaklaşımlar ve Çözüm Önerileri (1994) İsmail Özsoy, Uğur Yıldırım, Çevre Dergisi, Nisan-Mayıs- Haziran 1994 sayı:11, ss: 39-24
KKTC’de Çevre Sorunları Sempozyumu ( 1994) Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Ekoloji, İnsan ve Toplum, Ömer Laçiner, Birikim 57/58, Ocak/Şubat 1994, s. 12-16.
Türkiye’de Hükümet Dışı Örgütlerde Ekoloji Sorunsalı, Arnd-Michael Nohl, Birikim 57/58, Ocak/Şubat 1994, s. 23-27.
Sosyalist Biosantirizm, Kağan Güner, Birikim 57/58, Ocak/Şubat 1994, s. 115-120.
Sürdürülebilir Kalkınmaya Eleştirel Bakış, Rana A. Aslanoğlu,Birikim 57/58, Ocak/Şubat 1994, s. 38-43.
Çevreciliğin ABC'si (1994) Oktay Ekinci, Simavi Yayınları
Çevre Sorununa Alternatif Arayışlar, Ali Bulaç, Birikim 57/58, Ocak/Şubat 1994, s. 28-34.
Çevreci Hareketlerin Türkiye’yi Sarsmayan On Yılı, Akın Atauz, Birikim 57/58, Ocak/Şubat 1994, s. 17-22.
Derin Ekolojinin Genel Çizgileri, Günseli Tamkoç, Birikim 57/58, Ocak/Şubat 1994, s. 87-91.
Yeşil Çevre ve İslam (1994) F. Mehlika Mısırlıoğlu. Yayınevi Belirtilmemiş
Çevre ve Sanat Bilinci (1994) Ercüment Melih Özbay, Akçay Yayınları

1993

Çevre ve enerji politikaları, günümüzün çevre sorunları (1993) Nalan Akdeniz, Birleşmiş Milletler Türk Derneği yayını, Ankara
Yeşiller (1993), Melda Cinman Şimşek, Der Yayınları
Çevre ve Yurttaşlar (1993) Turgut Nükhet,Savaş Yayınları 
Toplum ve Çevre (1993) Birsen Gökçe, Sosyoloji Derneği Yayını : Ankara,s.20
Türkiye'de Çevre ve Siyaset (1993) Semra Somersan, Metis Yayıncılık
Türk Edebiyatında Tabiat (1993) Şükrü Elçin, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
Çevre Sorunları ve Kentleşme (1993) Bülent Tokuçoğlu, Çevre Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 1993,sayı:6 ss:19-21
Nükleer Santral: Hayır Teşekkürler!..., Arif Künar, Birikim 49, Mayıs 1993, s. 103-104.
Çevremiz ve Biz (1993) Ayşen Türkman, Ege Kültür Vakfı Yayını, İzmir
Çevre Hakkı (1993) E. Yasemin Özdek, TODAİE Yayınları , Ankara. 

1992Çevre Korunması ve Pazarlama (1992) Canan Madran, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
Ekolojik Sorun ve “Bunalım İdaresi”nin Son Haddi, Tanıl Bora, Birikim 38/39, Haziran/Temmuz 1992, s. 94-101.
Türkiye'de Çevre Politikaları (1992) OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
Çevre Sorunları ve Kapitalizm (1992) Demirer G, Sorun Yayınları
Ekopolitika (1992) Mehmet Arif Demirer, Anahtar Yayınları
Yerel Düzeyde Çevre Yönetimi ve Planlamasının İlkeleri ve Yöntemleri (1992) Firuz Demir Yaşamış Amme İdaresi Dergisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Cilt 25, Sayı 1, Ankara-1992,
Çevre Kirliliğin Önlenmesinde Vergilendirmemin Rolü: Türkiye örneği (1992) Uğur Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi
Ekoloji ve Çevre Biyolojisi (1992) Ahmet Kocataş, İzmir
Dikkat Dünya Tektir ( 1992) Güneş Gürseler, Ümit Yayıncılık, Ankara
Çevre Kirliliği ve Kontrolü (1992 ) Zafer Ayvaz Çevkor Vakfı Yayınları
Doğa Çevre Ekoloji ve İnsanlığın Ekolojik Sorunları (1992) Necmettin Çepel,Altın Kitaplar, İstanbul
Çevre Sorunları (1192) Ergün Gürpınar. Der Yayınları 
İnsan ve Çevre (Sempozyum Tebliğleri) (1992) insanlığı Hizmet Vakfı Yayınları 

1991

2000'li Yıllara Doğru Çevre (1991) T.C. Çevre Bakanlığı Yayını
Çevre Sorunları ve Ekonomi (1991) Cihan Dura,Türkiye Çevre Vakfı Yayınları
Mühendislik ve Çevre Sorunları Yücel Çağlar, 29, Birikim Eylül 1991, s. 35-41.
İstanbul’un Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları (1991) Derin Orhon, İstanbul Ticaret Odası
İzmir Körfezi Nasıl Kurtulur? (1991) Nilgün Gültay
Daha Yeşil Daha Mavi Bir Dünya İçin: Termik Santrallere Hayır (1991) Kemal Anadol, V Yayınları
Çevre eğitiminin önemi , Çevre üzerine (1991) Meral Dinçer Nazlıoğlu, Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yayını
Ekonomik Büyüme ve Çevre Korunması, İnceleme Yarışması (1991) YASED 
Çağımız ve Çevre Kirliliği (1991) A. Baki Erden. Yayınevi Belirtilmemiş

1990-1973Gönüllü Bir Yanıt, Melih Ergen, Birikim 15, Temmuz 1990, s. 69-70.
Çevre Sorunları: Avrupa Toplulukları ve Türkiye Politikalarının Karşılaştırmalı İncelenmesi (1990) Haluk Ceylan ve Emre Gönen, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları.
Yeşiller Partisi’nin İlk Kurultayının Ardından Eleştirel Kolaj Eskizleri, Murat Bjeduğ, Birikim 14, Haziran 1990, s. 76-77.
Çevresizsiniz (1989) Deniz Gürsel ve Erol Göka,İnsan Yayınları

Mülkiyeliler Birliği Vakfı (1988) Zaferpark Dosyası, Ankara.
Nüfus ve Çevre Konferansı (1988) Kollektif Çalışma, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Biyolojik Zenginlikler ve Kalkınma (1988) Kollektif Çalışma, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Yerel Yönetimler ve Çevre (1988) Cevat Geray, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 7, Sayı 3, Temmuz-1988
Çevre Kanunu’nun Uygulanması (1987) Kollektif Çalışma, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
2000 Yılına Doğru Türkiye (1987) Kollektif Çalışma, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri ( 1987) Kollektif Çalışma, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Biyolojik Çeşitlilik (1987) Mine Kışlalıoğlu-Fikret Berkes, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Çed Uygulamasından Örnekler (1987) Kollektif Çalışma, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Nüfus ve Ekonomi (1987) İbrahim Tanyeri-Sunday Üner, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Türkiye’nin Çevre Politikası (1987) Kollektif Çalışma, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Şehirleşme ve Çevre Konferansı ( 1987) Kollektif Çalışma, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Türkiye’nin Çevre Sorunları ’85 ( 1986) Kollektif Çalışma, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Çevre Üzerine düşünceler ( 1986) Burhan Oğuz, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Mahkeme Kararlarında Çevre Sorunları (1986) Kollektif Çalışma, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Çevre Kirliliği ve Kirleticilerin İnsan Bedenine Etkisi (1986) TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Çevresel Etki Değerlendirmesi ( 1986) Orhan Uslu, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Çevre ve Ekonomi (1985) Kollektif Çalışma, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Sınai ve Çevre Kirlenmesi (1986) Mehmet Arif Demirer, Sanayi ve Çevre Kongresi, TÇSV,Yayını Ankara
Manisa Tarzanı ( 1986) Hakkı Avan, Ege Derneği 
Türkiye’nin Yeni ve Temiz Enerji Kaynakları (1984) Kollektif Çalışma, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Organik Ürünlerin Pazarlanması (2008) Mehmet Marangoz, Ekin Basım Yayın
Çevre Sorunlarının Uluslararası Boyutları ve Uluslararası Hukuk, Fehmi Yavuz’a Armağan (1983) Hüseyin Pazarcı, AÜ. SBF. Yayınları; 201-237.
Çevre ve Hukuk, Fehmi Yavuz’a Armağan (1983) Can Hamamcı, AÜ. SBF.Yayınları; 239-250.
Türkiye’nin Nüfus Politikası ( 1983) Kollektif Çalışma, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Türkiye’nin Çevre Sorunları ’83 (1983) Koolektif Çalışma, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Gerekçeli ve Açıklamalı Çevre Kanunu (1983) Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Ceza Hukuku ve Çevre (1982) Nevzat Toroslu, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
İnsan ve Çevre (1982) Kollektif Çalışma, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Dünya Çevre Günü ve Erzurum’da Çevre Sorunları (3 - 4 Haziran 1982)
Nüfus ve Çevre Konferansı (1982) Kollektif Çalışma, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Çevre Sorunları El Kitabı ( 1982) Kollektif Çalışma, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Çocuk Kitaplarında Çevre Sorunları (1981) Serpil Ural, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Çevre ve Hukuk (1981) Engin Ural, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Çevre ve Hukuk Araştırmaları (1981) Kollektif Çalışma, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Türkiye’nin Çevre Sorunları ’81 (1981) Kollektif Çalışma, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Çevreye Bakışlar (1980) Kollektif çalışma, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Çevre Sorunları- Genellikle ve Ülkemiz Açısından (1975) Fehmi Yavuz. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları
Çevre Sorunları ve Örgütlenme, Tahsin Bekir Balta’ya Armağan (1974) Fehmi Yavuz, AÜSBF-TODAİE
Çevre sorunları ile ilgili uluslarası politika önerileri ve geri kalmış ülkelerin kalkınmasına olabilecek etkileri" ( 1973) Mimarlık, sayı: 5 (22,23)
9 yorum:

Adsız dedi ki...

nasl bir site bu yaaa hiçbir şey bulamadım?Isorry

Adsız dedi ki...

liste için çok teşekkürler

Yunus dedi ki...

Cok yararli, cok tesekkurler.

Barış Gençer Baykan dedi ki...

Rica ederim, katkılarınızı her zaman beklerim.

yenal dedi ki...

Bunları bir araya toplaman çok yararlı olmuş, eline sağlık.

Sena dedi ki...

Marmara Fransızca Kamu Yönetimi mezunuyum ve Boğaziçi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans yapmaktayım. Bu kaynakları bir araya toplamanız benim için çok güzel oldu:) Çok teşekkürler..

Barış Gençer Baykan dedi ki...

Yararlanmanıza sevindim, katkılarınızı her zaman beklerim.

Deha dedi ki...

Çalışmalarınız özveri ile hazırlanmış, çok güzel, tebrik ederim.
Yeşil İnternet kısmına ÇEKÜD'ü de ekleyebilirsiniz.
http://www.cekud.org.tr

Barış Gençer Baykan dedi ki...

Teşekkür ederim, katkılarınızı her zaman beklerim. Çeküd eklenmiştir.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...