4 Ocak 2020 Cumartesi

Haberturk TV'de cinsiyet eşitliği

Habertürk TV'de yayınlanan tartışma programlarında kadınlara yer verilmiyor. Sadece erkek uzmanlardan oluşan konuklarla tartışma programları yürütülüyor. Kadınlara dair konularda bile kadın tartışmacılar yer almıyor. En son 03 Ocak 2020'de yayınlanan  programda katılımcıların hepsi erkekti. Habertürk TV medyada cinsiyet eşitliğini sağlamak adına bir adım atabilir ve tartışma programlarında eşit sayıda kadın ve erkeğe yer verebileceğini açıklayabilir. 

Eşitlik için başlattığım imza kampanyasına siz de katılın.  

http://chng.it/jHxkjDgK

4 Ocak 2020 itibariyle 173 kişi imza verdi. En yakın hedef 200 imza.

16 Aralık 2019 Pazartesi

17 Temmuz 2019 Çarşamba

İki Cihan Aresinde Türkiye Yeşilleri

  
“İki Cihan Aresinde”, tarihçi Cemal Kafadar’ın Metis yayınlarından çıkan son kitabının başlığı. Kitapta Kafadar, Osmanlı İmparatorluğu’nun İslam ve Bizans coğrafyaları arasında sadece fiziksel değil, siyasi ve kültürel olarak da iki dünya arasında nasıl geliştiğini inceliyor. Bu başlığı Türkiye Yeşil Siyaseti için kullanmamın nedeni, bu harekete dair siyasi ve sosyal analizlerin büyük oranda Batı’nın /Gelişmiş ülkelerin yeşil siyaset geleneğine referansla yapıldığını, Doğu’nun/Gelişmekte olan ülkelerin nedense bu analizlerde yok sayıldığını düşünmem.

Batı’nın referans alınmasının başlıca nedeni yeşil siyasetin orada ortaya çıkması, gelişmesi ve derinleşmesidir. Ayrıca Türkiye’de yeşil partilerin de yüzü daima Batı’ya dönük olmuştur. 1980 sonrası dönemde Avrupa yeşillerinin yerel, bölgesel, ulusal meclislerde varlığı Türkiye’de de bir ilgi ve heyecan yaratmış, artan çevre farkındalığının ve çevre hareketlerinin siyasal temsilinin nasıl olabileceğine dair sorulara Batı’daki yeşil yapılara bakarak yanıt aranmaya başlamıştır. Türkiye yeşil hareketinin temsilcileri Avrupalı yeşil parlamenterlerle, yeşil partilerin yerel yönetimlerdeki temsilcileriyle temaslarda bulunmuş, işbirlikleri geliştirmişlerdir ve bunların bir kısmı sürmektedir.

Son dönemde bu bağlamda Türkiye’ye dönük olası etkileri üzerinden tartışılan siyasi gelişmelerden biri de Avrupa Birliği'nin (AB) yasama organı Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Mayıs 2019 seçimleri oldu. Yeşiller 751 sandalyeden 75’ini elde ettiler. 2014 yılında 50 sandalye almışlardı. Ülkeler bazında baktığımızda Alman Yeşilleri 2014 seçimlerinde aldığı %10 oyu ikiye katlayarak %20 ile Sosyal Demokratların ardından ikinci sıraya yerleşti. Fransa’da Yeşiller aldıkları %13 oy ile üçüncü sırada yer alırken, Avusturya, İrlanda ve Hollanda’da da Yeşiller çift haneli oy oranlarına ulaştılar. İsveç’te Greta Thunberg öncülüğünde başlayan ve dünyaya yayılan iklim grevleri ve İngiltere’de Yokoluş İsyanı’nın doğrudan eylemlerinin bir yansıması olarak değerlendirilen bu Yeşil Dalga’nın Türkiye yeşil siyasetine ivme kazandırabilir mi sorusu gündeme geldi.  Yeşil Gazete’den Ümit Şahin’in yazısı için tıklayın.
 
Batı’da yeşil partilere dair gelişmeleri yakından izleyebiliyoruz, takip ediyoruz, yorumlamaya ve öğrenmeye çalışıyoruz. Peki küresel ölçekte yeşil partilerin durumu nedir?  Küresel Yeşiller Ağı  dünyadaki 98 yeşil partiyi 4 federasyon altında değerlendiriyor. Afrika Yeşiller Federasyonu ( 22 tam üye), Asya- Pasifik Yeşilleri Federasyonu ( 13 tam, 7 kısmi üye), Avrupa Yeşil Partisi ( 38 tam, 4 kısmi, 2 aday üye) Amerikalar Yeşil Partiler Federasyonu (11 tam, 1 kısmi üye).

Yakın coğrafyamızda, komşularımızda yeşil partilerin durumu nasıl?  Yunanistan’da Ecologist Greens adı altında faaliyet gösteren Yeşiller bölgesel parlamentolarda temsil ediliyor, 2019 Temmuz erken genel seçimlerine giremediler. Bulgaristan’da ve Gürcistan’da ulusal seviyede genelde %0.5’lik oy potansiyeline sahipler. Irak’ta 2005’te Yeşil parti kurulmuş ama herhangi bir faaliyet gösterememiş. Azerbaycan’da 2006’da kurulmuş ama aktif değiller. İran’da yeşil parti yasak, sürgünde sırasıyla ABD, Kanada ve Almanya’da faaliyet göstermeye çalışıyor. Ermenistan’da Yeşil Parti yok.

Komşularımızda yeşil partiler bu durumda. Peki gelişmekte olan ülkeler liginde yeşil siyasetin veya partilerin durumu nasıl? Çin’de Yeşil Parti yok. Arjantin’de de yok. Rusya’da cılız bir yeşil siyaset mevcut. Hindistan’ın 29 eyaletinden sadece birinde Yeşil parti var. Meksika’da Yeşil Parti çevre konularına duyarsız, ölüm cezası yanlısı olmakla ve  yolsuzlukla itham ediliyor. Endonezya ve Pakistan’da yeşiller güçsüz. Güney Afrika’da birden fazla yeşil parti var ve seçimlere son yıllarda katılmaya başladılar. Jackson ve Bahathal 'ın 2013 tarihli çalışmalarına göre Asya’da  Bangladaş, Malezya, Singapur, Tayland ve Vietnam’da yeşil parti yok. 

Elbette ülkelerin kalkınmışlık seviyeleri, sanayileşme seviyeleri, tarihsel koşulları, demokrasi gelenekleri, sivil toplumları, kentleşme oranları farklılık gösteriyor.  Kanaatim odur ki ülkemizdeki yeşil siyaseti küresel bir perspektif içinde değerlendireceksek bunu sadece Batı’yı kıstas alarak yapmanın yeterli olmayacağı.  Öte yandan yeşil siyasetin görece zayıf konumunu Doğu toplumlarından veya gelişmekte olan ülkelerden çeşitli örneklerle meşru göstermek niyetinde de değilim. Yanıt aradığım sorular şunlar: Batı’nın yeşil partilerine mi yakınız Doğu’nun mu? Gelişmiş olan ülkelerin yeşil siyasetine mi yakınız gelişmekte olanların mı? Cevapları değerlendirecek kıstasları henüz oluşturmuş değiliz.
20 Mayıs 2019 Pazartesi

Ekofil yayın hayatına başlıyor

Ekofil, topluluk destekli bir yayıncılık modeli tasarlamak, uygulamak ve geliştirmek üzere bir araya gelmiş, gezegenin ve insanlığın esenliğini önemseyen yazar, çizer, çevirmen, editör ve okurlardan oluşan bir girişim. Ekofil Yunanca oiko (ev) ve phile (sever) kelimelerinden türetilmiş bir terim. “Ev” ile kastedilen, şimdilik tek evimiz olan dünya gezegeni. Ekofil, evimiz ve üzerindeki tüm varlıkların hayrını gözettiği müddetçe her konu ve alanda yayın yapmayı amaçlıyor.

Katılmak ve destek olmak için https://ekofilyayinlari.org/

17 Nisan 2018 Salı

Çılgın Projeleri Durdurun: Çözüm Yeşil Dönüşüm

Tarih: 21 Nisan Cumartesi | Saat: 13.30 | Yer: Kadıköy Mecra (Caferağa Mahallesi, Dumlupınar Sk. No:5, Kadıköy/İstanbul)
İnsanların gerçek ihtiyaçlarını karşılamayan, doğanın haklarını hiçe sayan projeler sürdürülemezdir. Koruma altındaki bölgelerde altın madenciliğine verilen izinler, inşa edilen ya da edilmek üzere olan nükleer santraller, Boğaz’ın yanına açılması planlanan yeni kanal, milyonlarca ağacı katleden 3. bir köprünün inşası; halihazırda kırılgan olan ekosistem üzerindeki baskıyı daha da yoğunlaştırmakta.
“Ne pahasına olursa olsun büyüme” anlayışı, bir başka deyişle, kısa görüşlü ekonomik büyüme odaklı uygulamalar günümüzde toplumların esenliğine en büyük tehditlerden biridir. Oysa, hükümetler, vatandaşlarına yaşamları üzerinde önemli etkileri olacak bu projelerin karar alma süreçlerine katılım hakkı tanımıyor.
Bu kitapta Türkiye ve Güney Avrupa ülkelerindeki “gereksiz” ve “empoze” edilmiş projelerin bir dökümü, bu projelere karşı yürütülen mücadelelerde edinilmiş deneyimler yer alıyor. Karar alma süreçlerinde katılımcılığı arttırmanın olası yolları tartışılıp, yerel ekolojik hareketleri nasıl güçlü kılabiliriz sorusu üzerine fikir alışverişinde bulunuluyor. Bunun dışında kısa görüşlü ekonomik büyüme odaklı uygulamaların tek seçenek olmadığı, doğa ve toplumla barışık Yeşil Dönüşüm politikalarının ekonomik büyüme ve istihdam yaratabilme kapasitesi açısından izlenen politikalardan ne derece üstün olduğunu görüyoruz.
2013 Ekim ayında Yeşil Düşünce Derneği tarafından geçekleştirilen Uluslararası Çılgın Projeler Konferansı ile büyüme odaklı kentsel gelişimin sonuçları tartışılmıştı. O zamandan bugüne 3. Köprü tamamlandı, Akkuyu Nükleer Santralı’nın reaktör binalarının yapımı için inşaat lisansı verildi ve İstanbul’un büyük kabusu Kanal İstanbul tekrar gündeme alındı. Bu hassas durumda Çılgın Projeler’in ekolojik, ekonomik, ve sosyal maliyetinin tartışıldığı bu konferansın sonuç kitabını yayınlamaya karar verdik. Kitap tanıtım toplantısında aynı zamanda Kanal İstanbul Projesi’nin İstanbul’a ve geleceğe maliyetini konuşmak üzere de bir panel ve forum gerçekleştireceğiz.
SUNUMLAR:
Cihan Uzunçarşılı Baysal
Hande Paker
Akgün İlhan
Kuzey Ormanları Savunması ve İstanbul Kent Savunması’ndan Temsilciler

3 Nisan 2018 Salı

Kadıköy İklim Elçilerini Arıyor


Değerli İklim Dostu,

Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi kapsamında hazırlanması planlanan “Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği Eylem Planı” için emisyon hedeflerini belirleme ve yol haritasını geliştirme konusunda hem paydaşların hem de Kadıköy sakinlerinin aktif katılımları ile “Katılımcı İklim Değişikliği Eylem Planı Danışma Toplantıları”başladı.

Bu kapsamda birincisini 01 Nisan 2018 Pazar Günü Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiğimiz İklim Elçisi Danışma Toplantısı'nda  Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden Yard. Doç Dr. Barış Gençer BAYKAN katılımcılara iklim değişikliği, etkileri, iklim değişikliğinin hafifletilmesi için alınacak tedbirler, iklim değişikliğine duyarlı politikaları savunmak, kendi bireysel tüketim ve yaşam tarzlarını değiştirmek için vatandaşların yapabilecekleri konusunda değerli bilgiler içeren sunumunu paylaştı. Toplantının devamında Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Aynur Şule SÜMER Kadıköy Belediyesi'nin iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 2009 yılından bu yana yaptığı çalışmaları özetlerken, 2017 yılı Eylül ayında başlayan Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi kapsamında yapılanlar ve İklim Elçisi Kimdir? Sorumlulukları Nelerdir? konularında katılımcıları aydınlattı.


8 Nisan 2018'de yapılacak toplantının içeriği: AB şehirlerinden en iyi yenilikçi örnekler katılımcılara sunulacaktır. Katılımcılardan iklim değişikliği etkilerini azaltmak için kullanılabilecek herhangi bir müdahale, önlem ya da yöntemi hayal etmeleri istenecektir. Ortaya çıkan fikirler oylanacak ve uygun etkin fikirler üretilecektir.

13- 14 Nisan 2018 World Cafe Oturumları : Katılımcılar tematik gruplara ayrılarak "Kadıköy Enerji Eylem Planı Taslak Raporu" üzerinde tartışacak, katılımcı ve demokratik bir yöntemle "Kadıköy İklim Değişikliği Eylem Planı"nı şekillendirecektir.  Katılımcı İklim Değişikliği Eylem Planı Danışma Toplantıları neticesinde üretilen fikirler ve toplantı notları ile ilgili bir sonuç raporu hazırlanarak, "Kadıköy İklim Değişikliği Eylem Planı"na eklenecektir.


Önemli Not: 
                 - İkinci toplantıya katılım için ilk toplantıya katılım şartı aranmamaktadır.
                - Üçüncü toplantı çalıştay (World Cafe Oturumu) şeklinde yapılacaktır.
                - Üçüncü toplantıya katılım için ilk iki toplantıya katılım şartı aranmamaktadır.
                - Sadece İlk iki toplantıdan en az birine ve üçüncü toplantıya katılım sağlayanlara "Kadıköy İklim Elçisi Sertifikası" verilecektir.
                

İKLİM ELÇİLERİ DANIŞMA TOPLANTILARI PROGRAMI
2. Hafta Toplantıları
30 Yaş Üstü Grup
Tarih: 08 Nisan 2018
Saat: 09:00 – 12:00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu
   18-29 Yaş Arası Grup
Tarih: 08 Nisan 2018
 Saat: 13:00 – 16:00
 Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu
3. Hafta World Cafe Oturumları
18-29 Yaş Arası Grup
Tarih: 13 Nisan 2018
Saat: Gruplar 08 Nisan 2018’de yapılacak oturumun sonunda katılımcılarla belirlenecektir
Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi (Osmanağa Mah. Ali Suavi Sok. No:7, Kadıköy)
30 Yaş Üstü Grup
Tarih: 14 Nisan 2018
Saat: Gruplar 08 Nisan 2018’de yapılacak oturumun sonunda katılımcılarla belirlenecektir
Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi (Osmanağa Mah. Ali Suavi Sok. No:7, Kadıköy)

 Toplantıya kayıt için tıklayınız.  

Katılım teyidi için 
tıklayınız.   

20 Mart 2018 Salı

Kadınsız Toplantılar

Sosyal medyada duyurusu yapılan panel, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklerin katılımcılarının hepsi erkek ise düzenleyenlere bunun nedenini soruyorum. Aşağıda  01 Ekim 2017 ile  17 Şubat 2020 arası düzenlenen 528 kadınsız etkinlik var.  Karşılaştığınız kadınsız etknlikleri yesilgundem@gmail.com adresine iletirseniz listeye ekleyebilirim. 
Tek kadınlı toplantılar için tıklayın: http://www.yesilgundem.net/2018/04/tek-kadnl-toplantlar.html
Fikir feminist araştırmacı DrSaara Särmä'dan   http://allmalepanels.tumblr.com
Guardian'ın haberi : https://www.theguardian.com/world/2015/may/28/congrats-you-have-an-all-male-panel-creator-viral-tumblr
Dış Politikada Kadınlar İnisiyatifi'nin hazırladığı Eşitlik Rehberi
http://wfp14.org/esitlik-rehberi/ 

Kadınlar konuşmacı olarak davetli miydi sorusuna kurumlardan gelen cevaplar: 

1) Programı başka bir kurum yaptı 2) Haksızlık ediyorsunuz, eski etkinliklerimize bakın. 3) Konuşmacıların çoğu zaten katılamadı, taktığınız konu bu olsun.4) Güzel soru 5) Çok haklisiniz! Denge saglamaya calistik ancak listemizdeki kadin konusmacilar uygun degillerdi.6) Guzel soru, tesekkurler.Genelde dikkat ederiz.Bu kez davet ettigimiz kadin konusmacilar - 2 kisi- seyahatteler maaleasef.7) Kadın panelist vardı fakat ani bir gelişme sonucu katılamadı 8) Bilmem, bir önceki etkinliğimizde vardı, kadın uzman öneriniz varsa davet edebiliriz.9) Tepkiniz için teşekkürler. Bu bir konferans serisi olacak. Bundan sonraki konuşmacı seçimi sürecinde bu husus özenle dikkate alınacaktır.10)  Bu organizasyonun düzenleycisi değiliz. Fakat bu eleştirinizi ilgili kişilere ileteceğiz.11) Panelimizin moderatörü kadın 12) Öyle bir algı yaratmanız doğru degil. Bizde yapilan işi daha nasil iyiye eviririzin yerine hep neresinden bir açık bulsam da vursam mantığı var. Yani iyileştirici değil yıkıcı yönümüz var. Yapılanın Nedenini bilmeden yargılamak...13) Kadın erkek ayrımı yapmadan secim yaptık 14) İzleyicilerimiz kadındı.15) Siz organize edin 16) Her panelde mutlaka bir kadın veya bir erkek bulunmalı diye bir kural yok. Konuya göre "insan" çağrılır. 17) Sadece kadın uzmanları davet ettiğimiz özel bir panelimiz var 18 ) Tesadüfi bir yığılma oldu, bundan sonraki etkinliklerimizde kadın konuşmacılar var.


Basın yansımaları: 
Yeşil Gazete 24 Ocak 2018 Artı TV 21 Şubat 2018 TRT Radyo 1 24 Nisan 2018 
Bianet 17 Mayıs 2018 

528

527

526

525

524


523522

521

520

519

518

517

516

515


514

513

512

511510

509

508

507

506

505


504

503

502

501

500
499

498

497

496

495

494

493

492

491

490

489

488

487

486

485

484

483

482

481

480

479

478

477

476

475

474

473

472

471


470

469

468

467

466

465

464

463

462

461

460

459

458

457

456

455

454

453

452

451

450

449

448

447

446

445

444


443

442

441

440

439

438

437
436


435
434

433

432


431


430

429

428

427


426

425


424

423


422


421


420
419


418

417


416


415


414
413

412

411


410


409

408


407

406

405

404

403


402


401


400

399


398

397

396


395


394

393

392


391


390


389


388

387


386

385

384


383


382

381380

379

378

377

376

375

374


373
372

371
370

369368


367


366
365
364

363


362


361

360

359

358

357356

355

354


353


352

351

350

349

348

347


346

345

344

343


342

341

340

339

338

337


336

335

334


333

332

331


330


329

328


327
326

325


324

323

322

321


320

319


318


317

316

315

314

313

312

311


310


309

308

307


306
305

304

303

302


301


300


299
298


297

296

295


294
293
292291

290


289

288


287

286

285

284

283

282

281

280

279
278

277


276

275


274

273

272


271

270

269

268


267

266265

264


263
262

261
260


259

258

257

256

255

254
253

252

251

250

249248

247


246

245

244

243

242


241


240

239
238

237


236

235

234

233

232

231

230

229

228

227

226

225


224

223

222

221

220

219

218

217

216

215

214

213

212

211

210


209

208

207

206

205

204

203
202


201
200

199

198

197

196


195


194

193

192

192

191

190

189

188


187

186

185


184

183

182

181

180

179

178177

176

175

174

173

172

171

170

169


168


167

166


165

164


163


162


161

160
159


158

157

156

155154

153

152


151

150

149

148

147146

145
144

143


142

141

140


139

138


137

136

135

134

133

132

131

130


129

128


127

126
125


124

123

122
121

120

119

118
117

116

115

114

113

112

111

110


109


108

107

106


105

104

103

102

101

100


99

98

97

96
95


94

93

9291

90
89


88

87

86

85

84

83


82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

7271


70

6968

67

66


65

64

6362

61

60

59


58

57

56

5554

53

52


51

50

29

48

47


46

45


44

43

42


41

40

39

38


37

36

35

34
33

32

31


30


29
28

27

26
25

24

23

22

21

20

19


18

17

16

15

14

13


12
1110

9

8

7

6

5
4
3

2
1


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...