yeşiller etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
yeşiller etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

30 Mayıs 2020 Cumartesi

Wikipedia'da Yeşil Maddeler

Pandemi günlerinde Türkçe Wikipedia'ya katkı yapmaya çalışıyorum. Yeşil harekete, yeşil düşünceye ve yayınlara dair çok az içerik var. 90'ların önemli ekolojist yayını Ağaçkakan maddesini açtım. Katkılarınızla zenginleştirebiliriz. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fa%C3%A7kakan_(dergi)

31 Ekim 2014 Cuma

Avrupa Yeşilleri 7-9 Kasım'da İstanbul'da

Avrupa Yeşiller Partisi 21. Konsey Toplantısı, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşiyor.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada öngörüsüz kalkınma politikaları ile büyüyen bir kriz ile karşı karşıyayız. Gelir adaletsizliği, işsizlik, işçi ölümleri, kentsel dönüşümün yarattığı yoksulluk ve barınma hakkından mahrum bırakılma, kırsalda ve kentte doğaya yapılan müdahalelerin getirdiği ekolojik ve toplumsal yıkım bu krizin sonuçları olarak karşımızda durmakta.

Dayatılan tüketim ve kalkınma politikalarına, adaletsizlik, eşitsizlik ve özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı Haziran 2013 Gezi direnişinde, bir ağacın etrafında binlerce insan, yerinden ve katılımcı demokrasi, kent ve doğa hakları, özgürlükler için yürüttükleri mücadele ile umudun kapısını araladı. Ancak bir sene içinde bu krizin karanlık yüzünü 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma kömür madeninde yaşanan facia ile gördük.

Diğer yandan, Ortadoğu'nun kadim haklarının hak, özgürlük ve demokrasi mücadelesi vahşi bir savaş ile boğulmaya çalışılıyor, binlerce insan katlediliyor, kadınlar ve çocuklar şiddet yumağının içinde çırpınıyor, milyonlarcası yerinden ediliyor, kültür ve doğa silahlarla yıkılıp, yerine halkların acısı üzerine bir şiddet uygarlığı inşa edilmeye çalışılıyor. Kobane'de süren direniş, halkların kardeşliğini ve bir arada yaşamı özgür, eşit ve demokratik bir zeminde kurmak için sürüyor.

Öte yandan derinleşen toplumsal, ekonomik, ekolojik kriz karşısında ise emekten, doğadan, barıştan ve insan haklarından yana bir alternatif arayışı halkların sesi ile Avrupa'da, Ortadoğu’da ve Türkiye'de filizleniyor.

Avrupa Yeşilleri de bütün bu konuları değerlendirmek üzere İstanbul'da bir araya geliyor. Avrupa'da, Ortadoğu'da ve Türkiye'de yaşanan gelişmelere özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik ve ekolojist bir çerçeveden alternatif cevaplar üretmek üzere 7-9 Kasım tarihlerinde buluşuyoruz. Enerji politikalarından Ortadoğu'da yaşananlara, Türkiye-AB ilişkilerinden mülteci sorununa, ekoloji mücadelelerinden COP21 zirvesine giderken iklim değişikliği tehdidine, LGBTİ politikalarından emek alanına dair bir çok tartışmanın yer alacağı toplantılarda sizleri de aramızda görmek isteriz.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eşsözcüleri
Sevil Turan - Naci Sönmez

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kayıt için lütfen tıklayınız

Not: Basın mensuplarının da kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Sorularınızı: ysgp@gelecegiyesertiyorum.org adresine iletebilirsiniz.

Program

7 KASIM 2014, CUMA
10:00 – 13:00 Konferans:
Jeopolitik, Güvenlik ve Enerji Dönüşümü: Yeşil reçeteler hala günümüzün tehditlerine cevap
verebiliyor mu?
Yeşiller / EFA (Özgür Avrupa Birliği)
13:00 – 14:00 Ortak Basın Toplantısı
YSGP, Küresel Yeşiller ve Avrupa Yeşilleri
13:00 – 14:00 Öğle Arası
14:00 – 16:00 Paralel Oturumlar
* Yerinden edilenler ve bölgedeki göçmenler
* Küresel Yeşiller Ağı toplantısı
* Avrupa’da gençlik ve genç işsizliği
* COP21 – İklim Değişikliği ortak kampanya planı
* Yerel Yöneticiler Ağı
16:00 – 16:30 Kahve Arası
16:30 – 16:45 Açılış ve Hoşgeldiniz
Monica Frassoni, Avrupa Yeşiller Partisi eşbakanı
Sevil Turan, Yesiller ve Sol Gelecek Partisi eşsözcüsü
16:45 – 17:00 Açılış Konuşması
Cem Özdemir, Birlik90/ Yeşiller eşbaşkanı
17:00 – 19:00 Açılış Oturumu : “Avrupa’nın Geleceği ve Türkiye’nin Rolü”
19:00 – 21:00 Paralel Oturumlar
* Popülizme Yeşil Cevaplar
* Balkan Ağı Toplantısı
* Cinsiyet Ağı Toplantısı
* Avrupa Deneyimli Yeşiller Ağı toplantısı: Sosyal medyada başarılı bir kampanya nasıl başlatılır?
* Suriyeli göçmen dernekleriyle toplantı (Milletvekilleri Ska Keller ve Monica Frassoni ile)
8 KASIM 2014,CUMARTESİ
11:00 – 11:15 Konuşma:
Naci Sönmez, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş sözcüsü
Selahattin Demirtaş, HDP Eşbaşkanı
11:15 – 12:00 Türkiye Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Üyeleriyle Toplantı
12:00 – 12:15 Kahve Arası
13:00 – 13:15 Açılış Konuşması
Reinhard Bütikofer, Avrupa Yeşiller Partisi Eşbaşkanı
13:15 – 13:30 Açılış Konuşması
Philippe Lamberts, AP Yeşiller / EFA (Özgür Avrupa Birliği) Grubu Eşbaşkanı
13:30 – 14:45 Öğle Arası
14:45 – 16:45 Paralel Ana Oturum:
* Ukrayna’daki Durum
* Ekoloji Hareketleri ve Yeşil Siyaset
16:45 – 17:00 Kahve Arası
17:00 – 19:00 Ana Oturum: Ortadoğu’daki Gelişmeler
19:00 – 21:00 Paralel Toplantılar
* Kampanyacıların Atölyesi: “Gelecekteki Ortak Kampanyalar”
* Avrupa Genç Yeşiller Federasyonu
* Somon Yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığı
* Yeşil Avrupa Vakfı: Yeni Medya ve Dijital direniş teknikleri
* Türkiye’de LGBTİ (AP milletvekilleri Terry Reintke ve Ulrike Lunacek’le ziyaret)
* Sendikalarla Emek Hakları üzerine toplantı (Milletvekili Ska Keller’la)
* Komşuluk Politikası ve Doğu İşbirliği
9 KASIM 2014, PAZAR
10:00 – 17:00 Heinrich Böll Stiftung ve Yeşil Düşünce Derneği
Türkiye 5. Yeşil Ekonomi Konferansı
Avrupa’da Kaya Gazı Yer: Intercontinental Hotel
Detaylı bilgi için: http://tr.boell.org/tr

13:00 - 21. Avrupa Yeşiller Konseyi Kapanışı

12 Aralık 2012 Çarşamba

11. Yeşil Diyalog Toplantısı


Program:

10:00 – 11:00 Açılış ve Kayıt
Açılış Konuşması: Sevil Turan, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş sözcüsü
Arif Ali Cangı, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş sözcüsü
Sevgi Mutlu, Yeşil Düşünce Derneği

11:00 – 12:30 Paralel Oturumlar

A) Erman Topgül (Sokak Bizim Derneği)

“İnsan odaklı sokak, canlı sokaklar, bisikletlilerden/yayalardan oluşan ulaşım, insani ölçekte kent”

B) Eşkonuşmacılar: Meltem Şendağ (Zumbara) ve Aytaç Timur (Yeryüzü Derneği)

“Takas ekonomisi, zaman bankası ve toplum temelli tarım uygulamaları”

C) Defne Koryürek (Slow Food Fikir Sahibi Damaklar)

“Gıdaya sahip çıkmak, hayatta kalabilmek, beslemek ve beslenmek için kurduğumuz yeni ittifaklar”

12:30 – 13:00 Ara

13: 00 – 16:00 Ana oturum “Yerel Yeşil Politika Deneyimleri”
Yeşil Yerel Yönetimler

Moderatör: Sevgi Mutlu, Yeşil Düşünce Derneği
Konuşmacılar:
Ayşe Gökkan, Nusaybin Belediye Başkanı, BDP
Monica Vana, Avusturya Yeşil Partisi üyesi, Viyana Belediye Meclisi üyesi, Yeşil Meclis Üyeleri Ağı Koordinatörü
Michalis Tremopoulos Yunanistan Yeşil Partisi üyesi, eski AP Milletvekili
İkbal Polat, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi üyesi

16:00 – 16:30 Ara

16:30 – 18:30 Paralel Atölyeler

A) Yerel yönetimlere katılım. Moderatör: Ahmet Aşıcı

“Doğrudan demokrasinin yerel yönetimlerde uygulama örnekleri ve öneriler”

B) Kent ve iklim değisikliği. Moderatör: Ümit Şahin

“Kentte iklim değişikliği mücadelesi; kazanımlar, iyi örnekler ve öneriler”

C) Kırsal sürdürülebilirlik. Moderatör: Durukan Dudu

“Kırsalda yaşamın ve üretimin küçük çiftçi lehinde sürdürülebilirliği”

Etkinliğin bu son bölümünde gün boyu yapılan tartışmaların ışında üç ana başlık altında değerlendirilmesi, kampanya ve çalışma önerilerinin tartışılması hedeflenmektedir. Her bir başlıkla ilgili uzmanlar tarafından yerel uygulamalar açsından mevcut durumu özetleyen 15 dakikalık sunumların ardından sorunlar tespit edilerek bunların aşılması için yerellerde gerçekleştirilebilecek kampanya/çalışma önerilerinin derlenip tartışılması planlanmaktadır.


Not: Etkinlik süresinde İngilizce-Türkçe simültane çeviri yapılacaktır. 

25 Kasım 2012 Pazar

Yeşiller-EDP birleşme kongresinden fotoğraflar
11 Ekim 2012 Perşembe

Heybeliada'da Güz PikniğiAdalarda Güz Pikniği
14 Ekim (Pazar) 12:00-17:00
HEYBELİADA 


*İstanbul Kolektif (www.kolektifistanbul.com) Balkan müzikleriyle,
*Esmeray yeni oyunu Yırtık Bohça'dan bir bölümle,
*İpek Thevenon çocukluğumuzun sokak oyunlarıyla,
*Hüseyin Varış uçurtma atölyesiyle bizlerle olacak...

Sonbaharın bize sunduğu yeni renkleri şehrin karmaşasından ve hızından uzak,Yeşillerle karşılamak için Heybeliada’dayız. 14 ekim pazar günü saat 12:00’le 17:00 arasında sizleri bize katılmaya davet ediyoruz. Çeşitli etkinlikler, müzik, çocuklar için oyunlar, Heybeliada’nın rehber eşliğinde gezilmesi ve Mangalda Balık sizleri bekliyor…

Ulaşım ve organizasyon hakkında ayrıntılı bilgi: www.yesiller.org.tr Tel: 212 244 77 80, 0541 693 89 94

15 Ağustos 2011 Pazartesi

17 Ocak 2011 Pazartesi

Balkanlar'da Yeni Yeşil Düzen Mümkün mü?

Green European Foundation’un düzenlediği “Greenening the Balkan Economies” Konferansı 10-12 Aralık 2010 tarihlerinde Makedonya’nın başkenti Üsküp’te gerçekleşti. The Green East-West Dialogue’un desteklediği ve Democratic Renewal of Macedonia Partisi’nin evsahipliğini yaptığı konferansta, Balkanlar’da yeşil ekonominin hangi ortak politikalarla hayata geçirilebileceği ve yenilenebilir enerji, enerji verimliliği,tarım ve turizm alanlarında altyapı, mevzuat ve farkındalık konusunda neler yapılabileceği tartışıldı.

3 gün süren konferansa Avrupa Parlamentosu Yeşil Parti milletvekilleri, UNDP temsilcileri,
15 ülkeden yeşil parti ve çevre hareketi temsilcileri, Democratic Renewal of Macedonia Partisi yetkilileri, Makedon Tarım Bakanlığı ve Enerji Ajansı’ndan yetkililer, Balkan ülkeleri üniversitelerinden öğretim üyeleri, AB temsilcileri, organik tarım ve turizm dernekleri temsilcilerinden oluşan 200 kişilik bir grup katıldı. Konferans, 2009 yılında Selanik’teki Balkan Yeşilleri Konferansı, 2010 Ekim ayında Heinrich Böll Hırvatistan Ofisi tarafından düzenlenen 'Business as Unusual' ve Bulgaristan’daki “Yeşil İşler” Konferanslarının devamı niteliğinde düzenlendi. Türkiye, Yeşiller Partisi Dış İlişkiler Koordinatörü ve İTÜ öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Ahmet Atıl Aşıcı ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nden araştırma görevlisi Barış Gençer Baykan tarafından temsil edildi.

1929’daki ekonomik bunalımının ardından ABD’de Roosevelt tarafından uygulanan New Deal (Yeni Düzen) programına atıfla 2008’de yaşanan ekonomik ve ekolojik krize bir cevap olarak Yeşil Yeni Düzen kavramı ortaya atılmıştı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından yayınlanan Yeşil Yeni Düzen raporu tartışmayı uluslararası toplumun gündemine taşımıştı. Konferansta 20 yıl gibi bir sürede Sovyetler Birliği’nin yıkılması, pazar ekonomisine geçiş ve Avrupa Birliği üyeliği süreçlerinden geçen Balkan ülkeleri için Yeşil Yeni Düzen’in uygulanabilirliği tartışıldı.

Devamı için TIKLAYINIZ

2 Haziran 2010 Çarşamba

Yeşiller Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi


Kuruluşunun üzerinden yaklaşık iki yıl geçen Yesiller Partisi 1. Olagan Büyük Kongresi'ni önümüzdeki hafta sonu Ankara'da topluyor. 6 Haziran Pazar günü Ankara'da Adakale sokak No:6, Sıhhiye-Çankaya adresinde bulunan Petrol-İs Sendikası'nın toplantı salonunda yapılacak olan Kongre sabah 09:00'da baslayacak. Kongrede Parti Meclisi, Es Sözcülükler, Arabulucu ve Merkez Disiplin Kurulu için seçimler yapılacak.

Haftalardır yogun bir hazırlık süreci yasayan Yesiller Partisi bu ilk kongresiyle kurulus dönemini sonlandıracak ve seçilmis ilk Parti Meclisi'ni olusturacak. Kurulus sırasında Kurucular Kurulu içinden bir MYK ve es sözcüler seçen partide böylece ilk kez yeni üyelerin de katılacagı bir genel merkez yönetimi olusacak. Yeni MYK ise PM içinden seçilecek. Kongre bütün yurttasların, konukların ve basının katılımına açık olacak.

Kongreden bir gün önce Avrupa Yesil Partisi ile birlikte bir de uluslararası konferans düzenleniyor. Aralarında Avrupa Yesil Partisi Es Sözcüsü Monica Frassoni'nin de bulundugu Avrupalı Yesiller Cumartesi günkü bu konferansta konusma yapacak ve Kongre'ye konuk olacaklar.

5 Haziran Cumartesi günü Ataç Sokak No: 11 Kızılay adresindeki Doga Rezidans Oteli'nde yapılacak olan “Yeni Bir Düzen, Yesil Bir Düzen” başlıklı konferansta demokratiklesme, AB, tarım, enerji ve yesil ekonomi politikaları tartısılacak. Ingilizce-Türkç e çeviri yapılacak olan konferansın programı söyle:


AVRUPA YESIL PARTISI – TÜRKİYE YESILLER PARTISI ORTAK KONFERANSI – 5 HAZIRAN 2010, CUMARTESI, ANKARA, DOGA REZIDANS OTELI - PROGRAM

14:00-14:30 Açılış Konuşmaları - Bilge Contepe, Hüseyin Güngör, Monica Frassoni, Anne de Boer
14:30-15:30 Yisil Yeni Düzen Issizlige bir çare olabilir mi? Ahmet Atıl Asıcı, Süleyman Yılmaz, Yesiller Partisi
16:00-17:00 Demokratiklesme ve Türkiye’nin AB Süreci Monica Frassoni, Avrupa Yeşil Partisi Essözcüsü, Yüksel Selek, Yesiller Partisi
17:00-18:00 Çifte krize karşı alternatif tarım ve enerji politikaları Ümit Sahin, Hakan Ozan Erzincanlı, Yesiller Partisi (İngilizce-Türkç e çeviri yapılacaktır .)

Yesiller Partisi
Sekreterya - Beyoglu Yesil Ev: Istiklal cad. Balo sok. No:21 Kat:1 Beyoglu - IstanbulTel: (212) 244 77 80

www.yesiller. org

26 Mayıs 2010 Çarşamba

Yeni Bir Düzen, Yeşil Bir Düzen- Avrupa Yeşil Partisi – Türkiye Yeşiller Partisi

Avrupa Yeşil Partisi – Türkiye Yeşiller Partisi
Uluslararası Yeşiller Toplantısı
Yeni Bir Düzen, Yeşil Bir Düzen
5 Haziran 2010, Ankara
Doğa Rezidans Oteli, Ataç Sokak No: 11 Kızılay


PROGRAM

14:00-14:30
Açılış Konuşmaları
Bilge Contepe - Hüseyin Güngör, Yeşiller Partisi Eşsözcüleri
Monica Frassoni, Avrupa Yeşil Partisi Eşsözcüsü
Anne de Boer, Groenelinks, Yeşil Doğu-Batı Diyaloğu Koordinatörü
Evridiki Theopemptou, Akdeniz Yeşilleri Ağı Koordinatörü

14:30-15:30
Yeşil Yeni Düzen işsizliğe bir çare olabilir mi?
Ahmet Atıl Aşıcı, Yeşiller Partisi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü
Süleyman Yılmaz, Yeşiller Partisi

15:30-16:00 Kahve Arası

16:00-17:00
Demokratikleşme ve Türkiye’nin AB Süreci
Monica Frassoni, Avrupa Yeşil Partisi Eşsözcüsü
Yüksel Selek, Yeşiller Partisi

17:00-18:00
Çifte krize karşı alternatif tarım ve enerji politikaları
Ümit Şahin, Yeşiller Partisi
Hakan Ozan Erzincanlı, Yeşiller Partisi

25 Mart 2010 Perşembe

Plastik Poşete Hayır

Yeşiller Partisi, plastik torbaların kullanımını sınırlandıran veya yasaklayan yasal düzenlemelerin yapılması için bir imza kampanyası başlattı.

“İnsan eliyle yaratılmış derin bir ekolojik kriz içindeyiz. Küresel ısınma, türlerin yok olması, sağlığımızı tehdit eden çevre sorunları hep büyük bir krizin parçaları. Çözüm için birinden veya bir yerden başlamak zorundayız. Günlük hayatımızda belki de hiç düşünmeden kullandığımız plastik poşetler de bu krizi yaratan kirleticilerden bir tanesi. Beş dakikalığına kullandığımız bir plastik poşet doğada çözünmeden en az 500 yıl kalıyor. Kullanıp çöpe attığımız bu poşetler yeryüzünü kaplıyor, denizleri ve okyanusları dolduruyor, her türlü canlının yaşam alanını yok ediyor, insan sağlığına zarar veriyor. Şirketler ve süpermarketler sadece karlarını düşünüp plastik poşetleri sorumsuzca dağıtmaya devam ediyorlar. Pek çok duyarlı insan bu poşetleri kullanmak istemese de seçeneksiz kalıyor, çoğunluk ise plastik poşetleri bilinçsizce almaya ve kullanmaya devam ediyor. Doğaya daha fazla zarar vermeye hakkımız olmadığını ve dünyanın birçok yerinde yasaklanan plastik taşıma poşetlerinin ülkemizde de bir an önce yasaklanmasını talep ediyoruz ve bunun için gerekli yasal düzenlemelerin en kısa zamanda yapılması istiyoruz. Bu amaçla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, milletvekillerini ve hükümeti harekete geçmeye çağırıyoruz.” http://www.plastikposetehayir.com/

19 Aralık 2009 Cumartesi

Yeşil Diyalog: Demokratikleşme Sivilleşme ve AB

19 Aralık Cumartesi 2009 günü gerşekleştirilen Yeşil Diyalog toplantısının tüm oturumlarını izleyip
www.twitter.com/yesilgundem üzerinden canlı aktardım. Şimdi o mesjaları derleyerek bloga alıyorum.
Taksim Hill Otel'deyim. İlk oturum birazdan başlayacak. Saat 10 15. Yeşiller Partisi Eş sözcüsü Bilge Contepe açılış konuşması yapıyor... Neden Diyalog? Yeşiller, bütün sorunların yüz yüze konuşulduğu ve tartışıldığı bir toplum istiyor. Kutuplaşmaktan uzak demokratikleşme, sivilleşme ve Avrupa Birliği konularını konuşacağı .Türkiye'nin her bölgesine ulaşmaya çalışıyoruz. Bursa'da da Yeşil Diyalog yaptık. Moderatör Ümit Şahin Kopenhag'dan ayağının tozuyla geldi. Kopenhag'daki Reclaim Power eylemini anlatıyor. Birleşmiş Milletler, sivil toplumu yaka paça dışarı attı. Söz Sosyolog/Yazar Oya Baydar'da: AB'ye girmek isteyenlerdenim. Demokratikleşme, siyasette ve zihinlerde sivilleşme sorunu var. Türkiye'de bir iktidar savaşı yaşanıyor. Sınıfların ve katmanların iktidar savaşındaki konumları çok ilginç, Türkiye'ye özgü. Muhafazakar güçler yeniliğin temsilcisi oldular. Statükocular bütün güçleriyle hükümeti yıkmaya çalışıyor. Muhafazakarlar, liberalleri ve sol demokratları yedeğine aldı ama yapacaklarının bir sınırı var. AKP'nin, taşıyıcı sınıf temeli Anadolu'da palazlanmış, finansa yönelen ticaret sınıfı. AB ile ekonomik bütünleşme istiyor.AB'de kendi sınırlılıklarına sahip. Avrupa değişim içinde, pek çok sorunla boğuşan bir Avrupa. Avrupa, başka bir dünya mümkün diyenlerin birliği değil. Başka bir dünya, kapitalizmi aşmış bir dünyadır. Türkiye'nin ve AB'nin kendi zorlukları var. İkisi karşı karşıya gelince git geller oluyor. AB'ye karşıyım ama Türkiye'nin AB'ye girmesinden yanayım. Kopenhag olmazsa Ankara değerleri yaparız dedi Başbakan ama yapamıyoruz.Türkiye'de ne son 10 yılda yapıldıysa AB zoruyla yapıldı. Bir mücadeleyi büyük birlikler içinde vermek, küçük adacıklar içinde yapmaktan daha kolay olabilir.Avrupa'da Yeşiller ve Sol ile beraber.

AB Parlamentosu Yeşiller milletvekili Ska Keller konuşmasına başladı. AB içinde demokratikleşme sorunları yaşadığımız doğru. Kopenhag'da iklim zirvesi boyunca polisin hareket kabiliyetini arttırmak için özel kanunlar çıkarıldı. Politikacılar, siyasi partiler korku politikası güdüyor.Örneğin Türkiye ile korkutuyorlar. İnsanlar demokrat doğmaz. Devam eden bir süreçtir demokratikleşme. Sürekli mücadele vermek zorundasınız. Günah keçileri yaratılıyor. İtalya'da bunu görüyoruz göçmenler konusunda. Türkiye'de yeni bir anayasa demokratikleşme için, açılımın devam etmesi için elzemdir . Türkiye'de ve AB'de demokratik açılıma ihtiyaç var. AB bir barış projesi olarak doğdu ama kapitalist bir projedir.


Kapatılan Demokratik Toplum Partisi milletvekili Sabahat Tuncel, partilerinin yoğun gündeminden dolayı katılamadı. Alevi Bektaşi Federasyonu'ndan İbrahim Karakaya: AB konusunda aleviler için ne anlama geldiğini çok tartıştık. Yayılmacı, emperyalist bir yanı var Avrupa'nın ama demokrat, hukuki kazanımların Avrupası da var. Üç kimliğim var. Aleviyim, kürdüm ve sosyalistim. Diyanet'in 11 Bakanlık'tan daha fazla bütçesi vardır. Türkiye demokrasi güçlerin Diyanet konusunda bir söylemi olması lazım. Zorunlu din derslerinin kalkması konusunda da mücadele verilmiyor. AİHM'de kazanılmış dava var. Aleviliğin sünnileştirilmiş bir formunun müfredata girmesi söz konusu. Madımak Oteli'nin müze olması, alevi köylere cami yapılması konusunda yeterli destek göremiyoruz. Dışımızdaki ezilmişlerin yanındayız. Özellikle son iki yıldır demokrasi güçleriyle beraber mücadele veriyoruz. AB'de federasyonlarımız var. AB parlamentosuna taleplerimizi iletiyoruz. AB'de yaratılan demokratik değerlerle buluşmak Türkiye için önemlidir. Hukuk devleti değerleri alevi felsefesine aykırı değildir. 72 millete aynı nazarla bakıyoruz. Alevi felsefesi doğayı kutsar.Munzur suyu bizim için kutsaldır. İnancımızdan dolayı oranın balığı yemezdik. 8 tane barajla doğamız yok edilmek isteniyor.

Moderatör Ümit Şahin: İlk turda AB konuşuldu. İkinci turda Kürt açılımına eğilebiliriz. DTP'nin kapatılması demokratikleşme umudumuzu kırdı. Söz Oya Baydar'da. Türkler, Kürtler, Aleviler kendi bölgesinde.En az yaptığımız şey birbirimizin hakkını savunmak. Bunu kimse beceremiyor. Kürt, Kadın, Çevre sorununa yıllarca devrim olur düzelir diye baktık.Sorunu yüreğinde duymak gerekiyor. Farkındalığımız az. Pandoranın kutusu açıldı. Bugün konuştuğumuz şeyleri 8 yıl önce konuşamazdık. 70'te Türkiye halkları yazdığım için 7,5 yıl ceza aldım. Anayasal yurttaşlık talep etmek zorundayız. Kürt hareketini anlamak zorundayız. Çözüm zor olacaktır ama konuşacağız, tartışacağız.Sonuna kadar Anayasa değişikliğini, Anayasal yurttaşlığı,Türkiyeli kimliğini savunmaktan korkmamalıyız. Ska Keller: DTP'nin Meclis'te kalmasını önemli buluyorum. Kürtleri ve diğer grupları barış sürecinde bir aktör olarak görmek gerekiyor. %10 seçim barajının kaldırılması gerekiyor ki temsil genişlesin. İbrahim Karakaya: Alevi açılımı bizim istediğimiz yönde gitmiyor ama kamuoyunda tartışılmasını önemli görüyoruz. Birlikte yaşam kültürünü öne çıkarmamız lazım. Anadolu'da birlikte yaşama geleneği vardır.

Gelen sorular: Türkiye'nin AB dışında demokratikleşmesi mümkün müdür? Demokratik olmayan partilerle demokratikleşme nasıl gerçekleşebilir? Demokratik açılımın kapanışında en büyük sorumlu CHP midir?? Alev ile Kürtler arasında bir ayrışma var mı? Avrupa ile Türkiye Yeşilleri arasında nasıl köprü kurulur? Avrupa populist siyaset ile süreç odaklı siyaset arasına sıkışmış durumda. AB'de yükselen islamofobi var. Bununla nasıl mücadele edilebilir?

12 Mayıs 2009 Salı

Alman Yeşilleri seçim stratejisini belirledi


Almanya’da siyasi partiler eylül ayında yapılacak genel seçimler için hazırlıklara başladı. Birlik 90/Yeşiller Partisi, Berlin’de düzenlediği kongreyle seçimlerde izleyeceği stratejiye şekil veren ilk parti oldu.

Birlik 90/ Yeşiller Partisi, Federal Parlamento’da yer alan en küçük muhalefet partisi olduğu için genellikle bu partiden gelen öneri ve talepler, diğer muhalefet gruplarına oranla parlamentoda büyük etki yaratamıyor. Ancak Birlik 90/ Yeşiller ittifakı için bu, mücadeleden vazgeçmeye bir neden değil. Eylül ayında yapılacak genel seçimlerin partileri için heyecan verici olduğunu belirten Birlik 90 /Yeşiller Partisinin seçim kampanyaları yöneticisi Steffi Lehmke, genel seçimler için önemli hedefler belirlediklerini söylüyor. Hedef Liberalleri geride bırakmakPartinin en önemli hedefleri arasındaysa şu an Federal Parlamentodaki en büyük muhalif grubunu oluşturan Hür Demokrat Parti'yi geride bırakmak yer alıyor. Lehmke:“Biz ülkedeki en etkili üç siyasi güçten bir olacağımıza, buna başaracağımıza inanıyoruz. Bu seçimlerde dört ya da beş milyon seçmen kazanacağımıza inanıyoruz.”Ancak asıl soru bu hedefe nasıl ulaşılacağı. Zira Yeşiller'i diğer partilerden farklı kılan; ağırlıklı politikasını çevre korumanın oluşturduğu dönemler geride kaldı. Artık her parti çevreciArtık her parti, programında iklim korumaya yer verir oldu. Yeşiller Partisi bu bilincin yerleşmesinde kendine haklı bir pay çıkarıyor olsa da partinin geçmişteki bu öncü konumu, bu yılki seçmenleri kazanması için yetecek mi? Birlik 90/ Yeşiller Partisi'nin Eş Başkanı Cem Özdemir’in bu soruya yanıtı “kesinlikle evet!” Özdemir, buna örnek olarak da Yeşiller Partisi'nin, nükleer enerjiye karşı sergiledikleri kararlı duruşu veriyor.

“Seçim günü oyunu Yeşiller Partisi’ne verenler, nükleer enerjiden vazgeçileceği yönünde bir garanti de almış oluyor. Diğer partilerdeyse bunun garantisi yok. Bu durumda nükleer enerjiden vazgeçileceğine dair kararın yeniden gözden geçirilmesi hatta bu sürecin uzatılması bile mümkün. Bunun sonucunda da daha fazla nükleer atık sahibi olacağız.”

Hem ekonomi hem ekoloji

Ekonomi ve ekoloji Yeşiller Partisi için birbirine zıt iki kavram değil. Mali kriz sürecinde parti, doğal kaynakların gözetildiği adil bir ekonomi ve sosyal politikaya ağırlık veriyor. Yeşiller Partisi'nin seçim programının odak noktasını oluşturan bu konuya detaylı bir şekilde yer veriliyor. Özdemir:

“Bu programımızda yer alan ve iklim, eşitlik ve eğitim alanlarına yapılacak yeni yatırımlarla; bir milyon kişiye yeni iş sözü veriyoruz. Örneğin alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesiyle bu mümkün olabilir.”

Birlik 90/ Yeşiller Partisi için eğitim, sosyal politikalar ve temel hakların korunması da en az çevre koruma politikaları kadar önemli. Partinin Eş Başkanı Claudia Roth’un üzerinde önemle durduğu bir başka konu da göçmenlerin topluma daha iyi uyum sağlayabilmeleri için atılacak adımlar. Roth:

“Toplumumuzda çok kültürlü demokrasiyi biçimlendirmek istiyoruz. Bununla kastettiğimiz, vatandaşlığa geçişi kolaylaştırmak, göçmenlere nihayet yerel seçimlere katılıma hakkı tanımak ve mültecilerden korunmak değil de onları korumak istiyoruz. ''

Cem Özdemir ve çok kültürlü toplum

Yaklaşık altı ay önce Yeşiller Partisi, Claudia Roth’un yanına Türk kökenli Cem Özdemir’i Eş Başkanlığa seçerek, çok kültürlü toplum anlayışına verdikleri önemi kendi sıralarından başlayarak ortaya koymuştu. Parti için önemli olan bir diğer konu da kadın-erkek eşitliği. Yeşiller Partisi içinde kadın ve erkeklerin aldığı görevler bu yüzden her zaman denk tutuldu. Partinin üst yönetim kadrolarında kadınların yer alması da Yeşiller için istisna değil bir gelenek. Yeşiller Partisi'ni diğerlerinden farklı kılan bir başka özelliğiyse parti tabanına geniş söz hakkı tanınması. Örneğin hafta sonundaki kongrede de partililerden gelen programla ilgili yaklaşık bin iki yüz değişiklik önerisi masaya yatırılacak. Parti kendi içinde uzun tartışma ve değerlendirmelere açık ancak olası yeni bir koalisyon hükümetine ortaklık etme düşüncesi şu an için ikinci planda. Partinin Eş Başkanı Claudia Roth:
„Yeşiller olarak seçim sürecine tamamen bağımsız giriyoruz, Sosyal Demokratlar-Yeşiller ortaklığı dönemindeki gibi, herhangi bir partiyle ortaklık projemiz yok.“
Hangi parti Yeşiller'e yakın?
Yeşiller Partisi’nin kendisine en yakın bulduğu parti Sosyal Demokratlar. Ancak Birlik 90/ Yeşiller Partisi, seçim öncesinde herhangi bir olası ittifak modeli belirlemek istemiyor. Birçok Yeşiller mensubu, dört yıldır sürdürdükleri muhalefet konumundan sıyrılarak tekrar iktidar sıralarına oturmak istese de bu yolda temel siyasi konumlarından ödün vermeye niyetli de görünmüyorlar.
Nina Werkhaeuser / Meltem Karagöz
Editör: Nihat Halıcı
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...