karadeniz etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
karadeniz etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

13 Şubat 2013 Çarşamba

“sırtı lacivert hamsilerin ve mısır ekmeğinin zaferi için”


Forum Karadeniz
“sırtı lacivert hamsilerin ve mısır ekmeğinin zaferi için”
      
2-3 Mart 2013 / Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası
(TMMOB Mimarlar Odası) Barbaros Bulvarı, Beşiktaş


Karadeniz isyandaydı, "Bu sese kulak verin" diyerek yoldan çıktık...
Karadeniz'de yaşamı yok eden sözde enerji ve kalkınma projeleri, doğayı, kültürleri, yaşam alanlarını tehdit etmeyi, karşısında da Karadeniz direnmeyi ve mücadele etmeyi sürdürüyor. 

Şirketlerin ve iktidarın doğaya, yaşama, emeğe yaptığı  saldırılara karşı  mücadelenin geldiği noktayı değerlendirmek için 2 -3 Martta bir araya geliyoruz.

İki gün boyunca farklı atölye ve oturumlarda Karadeniz’de yaşamı yok eden tüm girişimleri ele almayı, atölye birikimlerini ortaklaştırmayı, deneyimleri paylaşırken mücadeleyi büyütmenin yollarını aramayı amaçlayan Karadeniz Forumu, yaşamı savunan tüm birey, çevre ve yapıların katılımıyla anlam bulacak, tüm kesimlere açık olacak.

Şimdi, bu sese daha güçlü ses katma zamanı !
Tüm katılımcıların aynı zamanda konuşmacı olacağı, Karadeniz'in sesinin özgür çıkacağı forumda; suyun, ormanların, doğanın, yaşamın her alanının talan edilerek ticarileştirilmesine karşı mücadele eden, Sinop'ta, İğneada'da ve Akkuyu'da yeni bir Çernobil olmasın diyen, HES’lere, termik santrallere, zehir saçan endüstriyalizm ve madencilik faaliyetlerine karşı direnenleri; hukukçuları, akademisyenleri, sanatçıları, gazetecileri, yazarları, öğrencileri, kısacası doğaya ve yaşama sahip çıkan herkesi bir araya gelmeye, birlikte tartışmaya ve üretmeye çağırıyoruz!

2 Mart 2013 /Cumartesi 

10:00 - 12:30  Oturum - Karadeniz'de Neler Oluyor?
Kolaylaştırıcı: Cemil Aksu
Sözde enerji ve kalkınma projeleriyle yaşam alanlarına el koyma planlarının arenası haline getirilen, kapitalizmin doğasını tamamen katletmek istediği Karadeniz'e genel bir pencereden bakılıp; Karadeniz üzerinde uygulanmak istenen politikaların gerçek amaçları ve hedefleri tartışılarak "Karadeniz'de neler oluyor?" sorusuna bu oturumda cevap aranmaya çalışılacak.

12:30 - 13:15  Öğle Yemeği

13:30 - 15:30  Atölye Mücadele
Doğa ve yaşam için mücadele edenlerin bir araya gelerek, bugüne kadar yapılan mücadele deneyimlerinden çıkardıkları sonuçları aktaracağı ve mücadelede eksik kalan şeylerin konuşulacağı atölyenin hedefi bundan sonra mücadelenin ne şekilde ve nasıl yükseltilebileceğini tartışarak yeni dönem için bir mücadele anlayışı ve yol haritası ortaya koymak

15:45 - 17:30  Atölye Hukuk
Kolaylaştırıcı: Av. Efkan Bolaç

Doğaya ve yaşamı savunan avukatların katılımıyla gerçekleşecek atölyede, zulme karşı direnme hakkının meşruluğu üzerinden, enerji ihtiyacı söylemiyle yaşam alanlarımıza yönelen saldırılara karşı duruşun yasal dayanak ve olanakları tartışılarak, özellikle giderek artan HES, Termik, Nükleer karşıtlarını kriminalize etme, baskı, gözaltı, tutuklama uygulamalarına karşı söylem ve pratikler üretme, elde edilen hukuksal kazanımların uygulanmaması ya da tamamen elden alınması pratiklerine birlikte çözüm üretilmeye çalışılacak.

3 Mart 2013 / Pazar

10:30 - 12:30  Atölye Medya
Kolaylaştırıcı: İsmail Saymaz
Medyanın doğa ve yaşam mücadelesiyle etkileşiminin tartışılacağı bu atölyede, mücadele dilinin nasıl olması gerektiği, şirketlerin ve devlet politikalarının karşısında mücadele anlayışlarının medyada ne şekilde yer alması gerektiği tartışılacak. Medya patronlarının aynı zamanda birçok sözde “enerji yatırımı”nın da sahibi olduğu düşünüldüğünde, atölye bundan sonraki süreçte mücadelenin kamuoyunda nasıl yer alacağına ışık tutmayı ve mücadelenin kendi alternatif medyasını da oluşturmayı hedefliyor.

12:30 - 13:15  Öğle Yemeği

13:30 - 15:30  Atölye Sanat
Kolaylaştırıcı: Ayşenur Kolivar

Doğa yoksa yaşam da yok. Yaşam alanları yoksa, ben de yokum! Benim dilim, benim kültürüm, benim tarihim, benim müziğim de yok...” Yaşama sahip çıkan tüm sanatçılar, Karadenizli sanatçı, aydın, yazar, ressam, müzisyenler, mücadelelerini sanatları yoluyla icra edenler bir araya gelerek, doğa ve yaşam mücadelesine sanatçıların hangi şekillerde katkı sunabileceklerini ve kendi alanlarında neler yapabilecekleri tartışılacak.

16:00 - 17:00  Atölye Birikimlerin Ortaklaştırılması 

 Forum Alanına Nasıl Giderim?
Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası; Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde, Yıldız Teknik Üniversitesi otobüs durağında inince, Yıldız Parkının arka tarafı.

İletişim: Hatice Hacısalihoğlu – 0 543 634 9449
Her türlü öneri ve katkınız için: karadenizisyandadir@gmail.com


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...