22 Kasım 2011 Salı

GDO'suz bir Türkiye için

2004 yılında GDO tehlikesinin farkına varan 8 demokratik kitle örgütü GDO’ya Hayır Platformu adı altında faaliyet göstermeye başlamıştır. 2004 yılından bu güne seksenden fazla kurumsal üyesiyle çevre, ekoloji, biyoçeşitlilik, insan ve hayvan sağlığını koruma mücadelesini, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını yılmadan sürdürmektedir. Bu kapsamda ‘Canavar Balon’ ve ‘Gıda Tohum Haktır - GDO’ya Hayır’ isminde iki kampanya, onlarca basın açıklaması, toplantı ve gösteri yapmıştır.

Platform, ‘Tohumculuk Hakkında Kanun’, ‘UPOV Sözleşmesi’ gibi çiftçi ve tüketici haklarını ihlal eden kanun ve sözleşmeler hakkında raporlandırma çalışmaları yapmış, bu konularda kamuoyunun dikkatini tohum ve gıda geleceğimiz üzerine odaklamıştır. Bu bağlamda, bileşeni olan çiftçi örgütleriyle birlikte uluslararası çiftçi ağlarıyla sağladığı eşgüdüm doğrultusunda, toplumun kendi gıdası üzerinde tam egemenliğini sağlaması gerektiğini benimsemiş, doğayla uyumlu ve toplumun sağlığını bozmayan tarımsal sistemlerin önemi üzerinde durmuştur. Bugün GDO’YA Hayır Platformu, kamuoyunda bilinir, raporlarıyla saygınlığını göstermiş bir demokratik kitle örgütüdür.

2010 yılında GDO karşıtı mücadele ise yeni bir evreye girmiştir. Türkiye’de 2010 yılında Biyogüvenlik Yasası

yayınlanmıştır. Bu yasanın ardından, Türkiye’de GDO’lu tohumların kullanımı ve GDO’ya dayalı bitkisel üretimi yasaklanmıştır. Buna karşılık, GDO’lu gıdaların ülkemize girişi ise hızlanmıştır. Özellikle hayvansal yem ihtiyacını karşılamak bahanesiyle bu ithalatlarda son bir yılda önemli bir artış olduğu söylenebilir. Ocak ayında Biyogüvenlik Kurulu 3 GDO’lu hayvan yemine izin vermiştir. Temmuz ayında gündeme gelen 13 GDO’lu yem ise ithalat izni almak için Kurul’un gündeminde beklemektedir. GDO lobileri uzun yıllardır tarımsal sistemlerimizi esir alarak Türkiye’yi GDO’lu tarımsal bir yapı içine sürüklemiştir. Bunun sonucunda Türkiye’nin tam ithalatçı olduğu bir tarımsal sistem doğmuştur. Bu yaşanan dönüşüm ile bugün mücadele etmek sadece GDO karşıtlarının sorumluluğu değildir. Bu süreçte biyolojik çeşitliliğin önemini kavrayan, çocuklarının ve kendilerinin gıda egemenliğini güvence altına almak isteyen halkımızın üzerine sorumluluk düşmektedir.

Şirketlerin, Biyogüvenlik Kurulu üzerinde yarattığı baskı ve yönlendirme ile Türkiye tarımının geleceği ve gıdalarımızla oynamasını şiddetle reddediyoruz. Yasanın kabul edildiği günden bu yana şirketlerin ithal ettiği GDO’lu ürünlerin etiketlenme zorunluluğu olduğu halde bu zorunluluk yerine getirilmemektedir. Ülkeye soktukları GDO’lu ürünlerin hangi alanlarda kullanıldığını denetleme ve takip sorumluluğu bulunan Bakanlık ve şirketler bu sorumluluğu yerine getirmemektedir. Bu sorumsuzluğun hem idari hem de cezai yaptırımları vardır. Bu sorumluluğu yerine getirmeyenler, hem yargı önünde hem de toplumsal vicdanlarımız huzurunda hesap vermek zorunda kalacaktır. Önümüzdeki günlerde GDO’lu ürün ithalatının giderek artacağını

öngörmek mümkündür. Bu şekilde geleneksel beslenme alışkanlıklarımız ve tarım kültürümüz değişmekte ve iğdiş edilmektedir. Tüketimde endüstriyel tarzların egemen olduğu gıda sistemleri toplum sağlığını bozduğu gibi tek tip insan ve tek tip bir toplumun doğmasına neden olmaktadır. Biz bu tek tip yaşam alışkanlıklarına karşı toplumsal ve biyolojik çeşitliliği savunmaya devam edeceğiz. Yerel kültürlerin, çeşitlerin ve doğayla barışık geleneksel tarımsal yöntemlerin geliştirilmesi bizim toplumsal sorumluluğumuzdur. GDO’ya Hayır Platformu bileşeni biz çiftçiler, tüketiciler, biliminsanları ve ekoloji örgütleri GDO’suz bir Türkiye ve dünya için direnmeye devam edeceğimizi bildiririz.

GDOHP Bileşenleri (Güncelleme Kasım 2011)

1. -TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

2. -TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

3. -TMMOB Peyzaj Mimarlari Odasi

4. -TMMOB Mimarlar Odasi

5. -TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Marmara Bölge Şubesi

6. -TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi

7. -TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

8. -TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

9. -Türk Tabipleri Birliği

10. -Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF)

11. -Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF)

12. -Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER)

13. -Tüketici Hakları Derneği

14. -Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği

15. –Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu (ÇİFTÇİ-SEN)

16. -Ekoloji Kollektifi

17. –Doğayı Çevreyi Koruma ve Doğa Sporları Derneği (DOĞADER)

18. –Ekolojik Yaşam Derneği (EKODER)

19. -KESK Tarım Orkam-Sen

20. -Nilüfer Kent Konseyi

21. -Gemlik Yaşam Atölyesi Derneği

22. -İçanadolu Çevre Platformu (İÇAÇEP)

23. -Marmara Çevre Platformu (MARÇEP)

24. -Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)

25. -Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi

26. -Gürsel Tonbul Çiftlik İşletmeleri

27. -İmece Evi İmece Ekoköyü Dogal Yasam ve Ekolojik Çözümler Derneği

28. -Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği

29. -Muratpaşa Dostları Derneği

30. -Konyaaltı Dostları Derneği

31. -Kibele Ekolojik Yaşam Kooperatifi

32. -PDA Pembe Domates Ağı

33. -Akçaeniş Köyü Çevre Kültür Kalkınma ve Dayanışma Derneği

34. -Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği

35. -Bornova Sivil Toplum Platformu (BORPLAT)

36. -Greenpeace Türkiye

37. -Sinop Çevre Dostları Derneği

38. -Doğu Akdeniz Çevre Bileşenleri

39. -Yeni İnsan Yayınevi

40. -Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

41. -Slowfood Yağmur Böreği Birliği

42. -Slowfood Fikir sahibi Damaklar Birliği

43. -Slow Food Gençlik Gida Hareketi

44. -Slow Food Ankara Birliği

45. -Slow Food Kars Birligi

46. -Boğatepe Çevre Yaşam Derneği

47. -Aromaterapi Derneği (AROMADER)

48. -Pratisyen Hekimlik Derneği

49. -Yeşil ve Sol Çalışma Grubu

50. -Mutfak Dostlari Dernegi

51. -Batı Akdeniz Çevre Platformu (BAÇEP)

52. -Gümüş Çevre Derneği

53. -Jade Çiftliği

54. -Yarımada Çevre Platformu

55. -Balıklıova Çevre Hareketi

56. -Gerence Körfezi Sivil İnisiyatifi

57. -Silivri Çevre Derneği

58. -Bursa Eczacı Odası

59. -Bursa Tüketiciler Derneği

60. -Bursa Sivil Toplum Derneği (Sivilay)

61. -Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO)

62. -İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği

63. -TEMA İzmir Temsilciliği

64. –Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği

65. -Cumhuriyet Kadınları Derneği

66. –Yeşiller Tarım Çalışma Grubu

67. -Nilüfer Belediyesi (Bursa)

68. –TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

69. –TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

70. -Zirve Dağcılık Bursa Şubesi

71. –Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER)

72. -Karadeniz Doğa Koruma Federasyonunu (KarDoğa)

73. –Çevre Ekoloji ve Yaban Yaşamı Destekleme Derneği (Mardin)

74. -Yenişehir Doğal Hayatı Koruma Derneği (YEDOHA)

75. -Yenişehir Çevre Platformu (YEÇEV)

76. -Ekolojik Yaşam Girişimcileri ve Gönüllüleri Derneği (EKOLOG) (Mersin)

77. -Emanetçiler Derneği

78. -İMECE Toplumun Şehircilik Hareketi

79. -Göynük Nergis Çiftlik ve Bağevi

80. -Tohum İzi Derneği

81. -Yenipazar İlçe Belediyesi (Aydın)

82. -Zonguldak-Bartın-Karabük İlleri Sosyal Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği

83. -Kuşadası Kent Meclisi YG21

17 Kasım 2011 Perşembe

Sürdürülebilir Kentler Konferansı’ndan

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)’nin birlikte düzenlediği “Türkiye’de Sürdürülebilir Kentler: Düşük Karbonlu Sürece Geçiş nasıl yönetilir?” konferansı 15 Kasım 2011 günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Denizbank’ın ana sponsorluğunda ve Marmara Belediyeler Birliği ve ICLEI ortaklığıyla düzenlenen konferansa Türkiye’den (Gaziantep,Seferihisar, Kartal) ve yurtdışından (Paris, Birmingham, Zagreb) (belediye başkanları, ulusal ve uluslararası kurumlarında uzmanlar ve sivil toplum, üniversite ve medya temsilcileri katıldı. Fransa Büyükelçisi Laurent Bill, açılış konuşmasında konferansın 2011 Durban ve 2012 Rio toplantıları öncesinde önemli bir girişim olduğunu, şehirlerin iklim değişikliği konusunda hem sorunların hem de çözümlerin odağında olduğunu belirtti. Fransa’da hükümetin Le Grenelle Environment inisiyatifinden bahseden Bill, nüfusu 50 binin üzerindeki yerleşim bölgelerinin iklim değişikliği eylem planı düzenlemelerinin bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Fransız Kalkınma Ajansı Direktör Yardımcısı Martha Stein-Sochas, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir ekonomik kalkınma için çalıştıklarını, enerji ve karbondioksit tasarrufunda belediyelerin önemli bir role sahip olduğunu ve kendilerinin de yerel yönetimlere finans desteği sağladıklarını belirtti. REC İcra Direktörü Marta Bonifert: REC İcra Direktörü Marta Bonifert

ise konferansın sonunda iklim dostu kentler bildirisini imzaya açacaklarını, iklim değişikliği konusunda sorumluluk almaya hazır belediyelerin katılımını beklediklerini açıkladı.

Emekli Müsteşar, Çevre ve Orman Bakanlığı ve REC Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Z. Sarıkaya, “Sürdürülebilir Kentler için Merkezi ve Yerel Yönetimler Arasındaki İşbirliğinin Önemi” başlıklı özel bir konuşma yaptı. Sürdürülebilir kent tanımını ekolojik, ekonomik ve sosyal unsurların denge içinde sürdürüldüğü kent olarak yapan Sarıkaya, Türkiye’de merkez ve yerel arasındaki ilişkinin dinamik bir süreç olması gerektiğini çünkü devam eden göç süreci yüzünden alınan kararların sürekli gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Dünyada kent nüfusunun her hafta bir milyon arttığını söyleyen Sarıkaya, Türkiye’de kentsel nüfusun %70 seviyesinden olduğunu ve en büyük nüfus artış oranının ise 1980-85 yılları arasında gerçelşetiğini ifade etti. Son dönemlerde çevre denetimlerinin bakanlıklardan yerel yönetimlere yetki devri söz konusu olduğunu fakat yerel yönetimlerin bu yetkileri kullanacak kapasitede olmadıkları takdirde çevreye daha çok zarar verildiğini belirten Sarıkaya özellikle çevre ve iklim konularında gelişmiş ülkelerden gelişenlere, merkezden yerel teknoloji transferinin gerekliliğini vurguladı.Grenelle de L’environment inisiyatifinden bahseden Bill, nüfusu 50 binin üzerindeki yerleşim bölgelerinin iklim değişikliği eylem planı düzenlemelerinin bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Fransız Kalkınna Ajansı Direktör Yardımcısı Martha Stein-Sochas, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir ekonomik kalkınma için çalıştıklarını, enerji ve karbondioksit tasarrufunda belediyelerin önemli bir role sahip olduğunu ve kendilerinin de yerel yönetimlere finans desteği sağladıklarını belirtti. REC İcra Direktörü Marta Bonifert: REC İcra Direktörü Marta Bonifert ise konferansın sonunda iklim dostu kentler bildirisini imzaya açacaklarını, iklim değişikliği konusunda sorumluluk almaya hazır belediyelerin katılımını beklediklerini açıkladı.

Konferansın “Geleceğin Kentlerine Doğru: Kentler iklim değişikliğine nasıl cevap verebilir?” başlıklı oturumunda iklim değişikliğine yerel çözümlerin nasıl bir kavramsal çerçevede ele alınabileceği tartışıldı. Oturum başkanlığını yapan Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İcra Komitesi üyesi Prof. Korel Göymen günümüzde çevre konusunda klasik kamu yönetimi anlayışından yönetişim anlayışına geçilmesi gerektiğini, planlamanın yerel ve bölgesel olması gerektiğini belirtti. Çevre ve iklim konusunda kalkınma ajanslarının ve kent konseylerinin yeni aktörler olarak yerlerini aldıklarını; Türkiye’de sayısı 100’ü geçen kent konseylerinin stratejik planlamalar yaptıklarını ve iklimin bir başlık olarak bu planlarda yer aldığını vurguladı.

Local Governments for Sustainability Avrupa Bölge Direktörü. Gino Van Begin, ICLEI olarak iklim konferanslarını yakından izlediklerini ve hükümetleri etkilemek için çalışmalar yaptıklarını anlatarak konuşmasında başladı. Ekolojik borcumuzun artmasını, kürenin ısınmasını ve kentleşmenin artmasını küresel eğilimler olarak tanımlayan Begin, Avrupa’nın çeşitli kentlerinden yenilenebilir enerji üretimi ile ilgili yerel yasalardan örnekler verdi. Ayrıca hazırladıkları "Şehir İklim Kataloğu” ile şehirlerin iklim alanındaki etkinliklerini, hedeflerini ve başarılarını bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Oturumun son konuşmacısı Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Refik Erzan’dı. Erzan, Master Card için hazırladıkları Türkiye’nin İlleri Sürdürülebilirlik Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Ekonomik, sosyal ve çevresel ayaklar üzerinde oluşan bu iller endeksinde Eskişehir ve Kayseri, Konya ve Bursa üst sıralarda olduğunu, Ankara ve İzmir’inde İstanbul’un önünde yer aldığını belirtti. Erzan, ekonomi geliştikçe çevrenin aynı ölçüde gelişmediğini, çevreye verilen önemin ekonomiyi de canlandırması gerektiğini savunan Erzan, kentlerin sürdürülebilirliği sağladığı ölçüde iklim değişikliğine dayanaklı hale geldiğini vurguladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Asım Güzelbey, belediyelerin geleceği düşünmek adına iklim değişikliği konusunda da atım atmaları gerektiğini ve bu çerçevede Türkiye’de ilk olarak Gaziantep’te iklim eylem planının hayata geçirildiğini belirtti. Güzelbey, Şubat 2010’da başlayan iklim eylem planı çalışmaları 2010 sonunda bitirildiğini ve Fransız Kalkınma Ajansı’ndan büyük ölçüde yardım gördüklerini söyledi. Gaziantep’in enerji envanterini çıkardıklarında konutlardaki enerji tüketiminin neredeyse sanayi ile aynı oranda olmasına şaşırdıklarını belirten Güzelbey oranları şu şekilde verdi. %34 sanayi, %33 konut,%20 ulaşım ve %13 atık. 2023 yılında hedeflerinin ilde kişi başı karbon ayakizini %15 azaltmak olduğunu belirten Güzelbey, 3 milyon metrekare üzerinde 200 bin nüfuslu ekolojik bir kent planladıklarını belirtti. Bu kentte evlerin minimum enerjili, yeşil çatılı olacağını, kent bahçeleri, organic tarım alanları ve kültür havzaları yapacaklarını vurguladı.


Konferansın programı için http://www.surdurulebilirkentler.org/download/AFD_gundem.pdf

4 Kasım 2011 Cuma

EKOIQ’nun 12. sayısı çıktı!

· Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Diyalog ve Eylem Çağrısı: Vizyon 2050
14 sektörden 29 küresel şirket elini taşın altına koydu. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) 20 ülkeden yüzlerce şirket ve uzmanla diyalog yürüttü. Gezegenin geleceğine dair en önemli sürdürülebilirlik rehberlerinden biri olan Vizyon 2050 sıkı bir uyarı olma niteliği taşıyor.

· Madencilik Nereye Kadar?
Sanayi üretimini toptan bitirelim diyemeyeceğimize göre maden çıkarmaya da devam edeceğiz. Peki, ama nasıl? Sürdürülebilir bir madencilik mümkün müdür?

· Ateşböceklerinin Peşinde Bir Ömür Ali Nihat Gökyiğit
Türkiye’de sürdürülebilirlik üzerine proje üreten ilk işadamlarından, hem TEMA’nın hem de ÇEDBİK’in kurucuları arasında yer alan Ali Nihat Gökyiğit yıllar içinde bir sivil toplum öncüsü olarak da sivrildi.

· Herkes Nereye Gitti?
Evden çalışmanın muhtelif yan etkileri biliniyor aslında. Asosyallik, disiplinsizlik, zamanlama sorunları… Ama bu sorunlar yavaş yavaş aşılıyor ki sadece çokuluslu şirketler değil, Yalova Belediyesi bile kısmen bu uygulamaya geçmiş durumda.

Büyük kitap zincirlerinde, gazete ve dergi bayilerinde satışa sunulan EKOIQ, ayrıca internette, www.idefix.com , www.kitapyurdu.com ve www.hepsiburada.com adreslerinden de temin edilebiliyor. EKOIQ dergisi, Ocak ayından itibaren aylık olarak okurlarıyla buluşmaya başlıyor.

2 Kasım 2011 Çarşamba

Deniz Canlılarına Özgürlük ve Yaşam Hakkı

Deniz Canlılarına Özgürlük ve Yaşam Hakkı

7 KASIM 2011 PAZARTESİ.

7:30-830 Kahvaltı

09:00 Sarıgermeye hareket.

10:00 Etkinlik başlangıcı

11:00 Suya giriş

Sualtından basın bildirisinin okunması

Soru cevap

Sudan çıkış

( teknik dalış PROSAT üyesi 1.sınıf dalgıçlar tarafından yapılacaktır. Kamera sistemi ile dalış canlı olarak yukarıdan izlenecek ve sualtından okunacak olan bildiri dinlenebilecektir )

( Bu etkinlik tüm yurtta eş zamanlı olarak yapılacaktır; etkinliğe katılmak isteyen dalış okulları ve spor kulüpleri aynı gün bulundukları yerde YUNUSLARA ÖZGÜRLÜK mesajı verecekelri etkinlikler düzenleyeceklerdir )

11:40 Basına demeç verme

Deniz biyolojisi, ve deniz canlıları konularında uzman akademisyenlerin sunumları

Ünlü konukların ve sanatçıların konu ile ilgili görüşlerini açıklamaları

fotoğrafların çekilmesi

12:30 İlk öğretim okulu öğrencilerinin carettacaretta etkinlikleri

öğrencilerin resim sergisinin gezilmesi

öğrencilerin yazdıkları şiirleri okumaları

çocukların uçurtmaları uçurtması ve havada karada suda tüm canlılara

özgürlük için mesajların verilmesi.

Suda yapılacak olan diğer etkinlikler

( Etkinlik sırasında etkinlik alanında stand açacak olan firmalar ikramlarda bulunacaklardır. Sarı Germe Çevre derneği Gözleme ikramında bulunacaktır )

14:00 katılımcılara Teşekkür belgelerini vermeleri ve Ortaca Bakım evine hareket.

14:30 Araçlarla alandan ayrılış

Ortaca bakımevini ziyaret

Ağaç dikimi.

Konu ile ilgili uzmanların Ormanların korunması ve önemi hakkında

sunumları

17:00 Otele donus

20-00 Aksam yemegi

8 KASIM 2011 SALI

10:00Tekne turu ile İZTUZU sahiline ziyaret.

12:00Öğlen yemeği

13:30kara yolu ile DEKAMER (Deniz Kaplumbağaları Rehabilite Merkezini ziyaret) Dekamer vakfının kurucusu KAPTAN JuneHaimoff ile tanışma

15:00Dalyan Geçici bakımevi ziyareti…

16:30Dalyan’a dönüş Dalyan Belediye Başkanına Teşekkür Belgesinin sunulması

Bu etkinlik HAYTAP ( Hayvan Hakları Federasyonu ) tarafından düzenlenmektedir.

7 / 8 kasım Tutsak Deniz Canlılarına Özgürlük ve Yaşam Hakkı etkinliğe destek verenler ;

DEKO Deniz teknolojileri ve sualtı sporları san.ltd.sti

PROSAT ( Profesyonel Sualtı Adamları Topluluğu Derneği )

SUALTI Gazetesi, İstanbul Hiperbarik, Ortaca Belediyesi , Dalyan Belediyesi,

Köyceğiz Belediyesi, Palmiye Restaurant, ADD Ortaca, SARÇED Sarigrmecevre koruma dernegi DAYDALA TURİZM, GÜR-DİL , Ortaca Cengiz Topel İlk öğretim okulu ve öğrencileri , Adana Hiperbarik , MEDEX , İSTANBUL BOAT SHOW

Dalyan Belediye Başkanı Sn. Arif Sarı

Dalyan Tekne Kooperatifi Başkanı Sn. Atilla Gültekin

Dekamer Vakfı Kurucus Kaptan JuneHaimoff

ETKİNLİĞE KATILACAK OLAN ÜNLÜLER VE SANATÇILAR

Cemal HÜNAL, Savaş KARATAŞ , Tunç ZİLELİOĞLU , Namık EKİN

ETKİNLİĞE EŞ ZAMANLI OLARAK BULUNDUKLARI NOKTALARDA KATILACAK OLAN DALIŞ MERKEZLERİ ;

Naturablue, OceanidsDivingCentre, MTM Scuba ,, Badim dalış merkezi , Aşkın Diving

Islak Mavi Dalış merkezi, SirenaDivin, Derin Diving, Akdeniz can kurtarma merkezi, Mavi Yıldız , Weekendivers, Side SlinceDiving, BSAM, A&P diving, Hamsi Diving, Archipeldiving

EgeoctopusDiving, Şişli Sualtı merkezi, ,OASİS Diving, Sun Diving, CKC Diving, Tuzla deniz Yıldızı dalış merkezi, PradiseFoundDivingCentre, Kaş Explorers, OctopusDivingCentre, AquaproDiving, ,SeahorseHolidays, KalkedeonDivingCentre, Amfibyum Dalış Merkezi

Samsun Balık Adamlar Kulubu ,Star Diving Academy , İzmir Yelken Akademisi

Destek veren Dernekler ve gruplar

KASAD, BOSAD,İDM, DENİZ KÜLTÜRÜ DERNEĞİ , SEA SHEPHERD TURKEY

YUNUS PARKLARI KAPATILSIN GRUP, DENİZİ SEVİYORUM GRUBU SYMBİOSİS, PROSAT, Anytimefor Animals E.V, WDSF, PROWAL, GREENPEACE, SAD, AFAG, DEMAG, SMSK

Destek veren Firmalar,Kurumlar, yayın organları

İSTANBUL HİPERBARİK , TEKTRİBEDİVERS, DİPSAN, VİRA HABER

MARİNE PHOTO , NEOKS, KOCAELİHİPERBARİK, ANADOLU HİPERBARİK

ADANA HİPERBARİK , DENİZ MAGAZİN, TİMURCA, DİPSAN

REİS DALGIÇLIK, MARİNMET

http://www.sualtigazetesi.com/?p=8771

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...