15 Eylül 2009 Salı

3. Köprü Cinayettir- Vahit Akça


Haftanın Yeşil GündemiDenizin TanıklarıGREENPEACE Akdeniz’in fotoğrafçı Aytunç Akad ile beraber hazırladığı ‘Denizin Tanıkları’ isimli fotoğraf sergisi açıldı. Sergi, geleneksel yöntemlerle avlanmaya devam eden kıyı balıkçılarının sorunlarını konu alıyor, onların öykülerini anlatıyor. Sergi, 4-15 Eylül arasında ‹stanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Sergi Salonu’nda, 16- 30 Eylül arasında ise ‹DO Kadıköy ‹skelesi Sergi Salonu’nda yer alacak. Sergide fotoğrafların yanı sıra Necdet Özaktin’in çektiği balıkçı röportajlarından oluşan bir video gösterimi de yapılacak. Greenpeace, denizlerin zenginliği ve hayatlarını ona bağlı sürdüren balıkçıları yaşatmak için bu sergi ile beraber altı ay sürecek bir imza kampanyası başlatıyor. “Akdeniz için var mısın? Yok musun?” imza kampanyası, herkesi denizlerimizi ve balıkçılarımızın geleceğini korumak için harekete geçmeye çağırıyor. Greenpeace, dünya denizlerinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir geleceğe sahip olabilmesi ve iyileştirilebilmesi için denizlerimizin yüzde 40 ‘ını kapsayacak bir geniş ölçekli deniz rezervleri ağı oluşturulması için kampanya yürütüyor. http://www.greenpeace.org.tr/

Bir daha olmasın diye

TEMA Vakfı, "Sırada Neresi Var?" başlığıyla yaptığı açıklamada, sel felaketlerinin önüne geçilmesi için şunları önerdi.•Ormansızlaşma ve bitki örtüsünün tahribine son verilmeli,•Sel ve heyelan tehlikesi bulunan alanlar ağaçlandırılmalı, bitki örtüsü korunmalı ve artırılmalı,•Başta ‹mar olmak üzere, Yeraltı Suları ve Kıyı Koruma yasaları yeniden düzenlenmeli,•Önceden önlem alabilmek için, sel başta olmak üzere Afet Eylem Planları hazırlanmalı,•Sorunun yaşandığı bölgelere ait sel ve erozyon haritaları çıkarılmalı,•Tespiti yapılan bölgelerin imar planları felaketlere göre yeniden düzenlenmeli•‹mar aflarına son vermeli,•Dere yatakları imara açılmamalı, kaçak yapılaşmaya göz yumulmamalı•Yol güzergâhları dere yatakları içinde yer almamalı,•Yol yapımlarında (özellikle Karadeniz bölgesinde) kıyılara ve eğimli arazilere müdahalede dikkatli olunmalı, önlem alınmalı,•Yerleşim yerleri, yol güzergâh seçimleri ve arazi kullanım planlamasında bilimsel çalışmalar göz önüne alınmalı, zemin etütleri yapılmalı•Yanlış tarım uygulamalarından ve arazi kullanımlarından vazgeçilmelidir.•Bölgesel ve ülkesel ölçekte arazi kullanımı planlaması yapılmalıdır.14 Eylül 2009 Pazartesi

9 Eylül 2009 Çarşamba

ULUKIŞLA’DA SİYANÜRLÜ ALTIN MADENCİLİĞİ’NE KARŞI MİTİNGE DAVET

Bolkar Dağlarında Gümüştaş Şirketi altın arama faaliyetine başladı. Bu faaliyete başlaması ile yöremizde büyük bir huzursuzluk başladı. Bizler bölgemizde tarım ve hayvancılıkla geçiniyoruz. Ama siyanürle altın arama ve işletme faaliyeti sonucunda tarım ve hayvancılığımız bitecektir. Siyanürlü altın, bizleri topraksız, işsiz, ekmeksiz bırakacaktır. Doğamızı yok edecektir. Siyanürlü altın madenciliği için köylerimizin ortak malı olan topraklarımız il özel idaresi tarafından satılığa çıkartılmaktadır. Maden köyünden kovulan şirket, şimdi aşağıdaki köylerin başına çorap örmeye kalkıyor. Biz Ulukışla köylüleri altın madenciliğinin zararlarını biliyoruz. Bunun için aylardır mücadele ediyoruz. Biz bu topraklarda yaşamak istiyoruz. Şirketin bölgemizde satın alarak altın madenciliği yapmayı planladığı araziler ata topraklarımızdır. Biz bolkarın güleç insanları, borsalarınızın, kağıtlarınızın, kurlarınızın, altınlarınızın vahşet, savaş ve yıkım getirdiğini biliyoruz. Sizlerin karı bizim yoksulluğumuz olacaktır. Sizlerin kasasına depolanan altın, bizim havamızı ortadan kaldıracaktır. Suyumuzu yok edecektir. Kuşların sesini boğacaktır. Biz bu topraklarda, eşit ve özgür birer yurttaş olarak yaşamak istiyoruz. Bizlerin iradesine rağmen köylerimizde altın işletmesi kuramayacaksınız.Köylerimizin topraklarını yok edemeyeceksiniz. Bu bir meydan okumadır. Biz Niğdeliler, biz Ulukışlalılar, biz Türkiyeliler, biz dünyalılar 16 Eylül 2009 tarihinde saat 10.30’da Niğde İl Özel İdaresi önünde buluşuyoruz. Bu buluşma topraklarımızın altıncılara satışına dur demek içindir. Bu buluşma geleceğe verilmiş bir söz içindir. Bu buluşma inadına toprak ve inadına yaşam içindir. Toprak özgürlüğümüzdür. Özgürlüğümüz satılık değildir. Siyanüre karşı toprağına sahip çık. Bolkar dağları platformu olarak köy meclislerimiz çatısı altında düzenlenecek buluşmaya tüm duyarlı halkımızı ve basını davet ediyoruz.

BOLKAR DAĞLARI PLATFORMU
TARİH: 16.9.2009SAAT: 10.30
Buluşma Yeri: Niğde İl Özel İdaresi Önü
YER: Niğde Kent Meydanı
Kurumsal ve Kişisel Destekleriniz için: bolkarmeclis@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

5 Eylül 2009 Cumartesi

Haftanın yeşil gündemi

Bisiklet dostları, iklim dostları, zam mağdurları; zamlara karşı çıkmak ve zamları geri aldırmak, belediyelerden bisiklet yolları istemek, iklim değişikliğine dikkat çekmek için birlikte pedal çeviriyor, akaryakıt almıyor. 4-6 Eylül’de bisikletleriyle sokaklardalar. Başlarını kim mi çekiyor? Canavar Koyun Orhan. Tanışmak için tıklayın. www.tegetgecmedi.org/
İmece Evi Ekolojik Köy hedefini İzmir-Dumanlıdağ 'da gerçekleştiriyor !!! Başka bir dünya mümkün diye yola çıkıp 2007 yılında Kazdağında çiftliklerini, derneklerini ve merkezlerini kurdular.2,5 yıllık deneyimlerinden sonra anayasalarını yazdılar şimdi sürdürülebilir, kendine yeten bir doğal yaşam köyü kurmak için İzmir Menemen’e bağlı Dumanlıdağ içinde yer alan Turgutlar köyüne yerleşiyorlar. 18 Eylül’den itibaren kapıları açık. Daha fazla bilgi için http://www.imeceevi.org/

Meyve Mirası, unutulan lezzetli tatları tekrar sofralarımıza getirmek için çiftçilerle ele ele verdi. Her Cuma, Bodrum pazarında atadan kalan yerli tohumlarla üretilmiş ürünler yerel çiftçiler tarafından üretiliyor ve satışa sunuluyor. Eski lezzetleri özlediyseniz yolunuzu Bodrum pazarının B-24 numaralı tezgahına düşürün. http://www.meyvemirasi.org/
8. İzmir Enternasyonal Fuarı’ndaki Büyükşehir Belediyesi Sokağı’nda, Sasalı Doğal Parkı’nın tanıtımını yapmak için getirilen hayvanlar parmaklıklar ardında teşhir ediliyor. Hayvanlar, doğal ortamlarına hiç de benzemeyen, rahat hareket etmelerine bile elverişli olmayan alanlarda tutuluyor. Tavşanlar, sincaplar, bir kaplumbağa ve oğlaklar aynı kafeste bulunurken, sağdan sola dönemeyecek kadar küçük bir alanda da eşek tutuluyor. Kaynak: http://www.yesilgazete.org/

22 Ağustos 2009 Cumartesi

Haftanın yeşil gündemi

Yeşiller Partisi Tarım Çalışma Grubu, Hükümetin genetiği ile oynanmış organizmaların önünü açacak Biyogüvenlik Yasa Tasarısı'nı kamuoyu ile paylaşmamasından hareketle çevre ve insan sağlığına yönelik bir tehdit olan Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) konusunda 22 Ağustos 2009 günü Şişli %100 Ekolojik Pazar'da bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu sözlere yer verildi."Hükümetin 10 yılı aşkın süredir sürüncemede bıraktığı Biyogüvenlik Yasa Tasarısı’nı, GDO’ lara izin verecek şekilde düzenlediğine dair şüphelerimiz, yasa taslağının kamuoyuyla henüz paylaşılmaması nedeniyle artıyor. Bir kez daha soyluyoruz, biyogüvenlik yasası -bu ülkenin insaninin- menfaatleri temel alarak oluşturulmalıdır. Bu da yasanın mutlak şekilde, GDO’ ların ülkeye girişinin ve ülkede ekiminin nasıl önleneceğinin belirlenmesi esaslarına dayalı olmalıdır. AKP hükümetine sesleniyoruz, bu millet GDO’ lu mahsulleri ve bu mahsullerden türetilen gıda ve gıda katkı maddelerini tüketmek istemiyor ve yapılan araştırmalar da ülkemizde % 90’ lara varan kesimin GDO tüketmek istemediğini açıkça ortaya koymuştur !".

Üst başlığı “80’den Sonra” olarak belirlenen Karaburun Bilim Kongresi 3-6 Eylül 2009’da Karaburun ve Mordoğan’da gerçekleştirilecek. Geçen yıl, kapitalizmin 1970’lerde başlayan son ve uzun yapısal krizini takiben beliren değişim/dönüşüm süreçlerini ele alarak başlatılan tartışm bu yıl, “80’den Sonra” Türkiye kapitalizmine odaklanarak tamamlanacak. Bu amaçla 2009 Karaburun Bilim Kongresi’nde, 1980’le birlikte Türkiye’de yaşanılan toplumsal dönüşüm süreçlerini tüm veçheleri ile tartışmaya açmayı hedefleniyor. Karaburun Bilim Kongresi’nde, seçilmiş bildirilerden oluşan oturumlara, davetli konuşmacıların yer aldığı panellere, kolektif tartışmanın yürütüldüğü forumlara ve çalışma gruplarının hazırlayacağı çeşitli faaliyetlere (atölye çalışmaları, forumlar, film gösterimleri, sergiler, vb.) yer verilecek. http://www.kongrekaraburun.org/

Her yıl düzenlenen Yeşil Bozcaada Buluşması, bu yıl 27 Ağustos - 30 Ağustos tarihleri arasında, Bozcaada’nın Ayazma-Sulubahçe sahilinde gerçekleşecek. Çevre mücadeleleri, endüstriyalizm, permakültür ve ekoköyler, sosyal ekoloji, Marx ve ekoloji gibi konuların tartışılacağı buluşmada atölye çalışmaları, mini konserler, gece yürüyüşleri, müzik ve rüzgar güllerini ziyaret gibi çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.


17 Ağustos 2009 Pazartesi

Haftanın yeşil gündemi  • BODRUM Ekolojik Tarım ve Yaşamı Destekleme Derneği’nin önderliği ve denetiminde, Konacık Belediyesi’nin desteğiyle Bodrum Organik Gıda Halk Pazarı 5 Ağustos Çarşamba günü Konacık Belediyesi yanı Büyük Çadır'da kuruldu. Derneğin kurucu üyelerinden Bihter Mutlu, sadece yaz ayları için değil kış aylarında da her çarşamba organik pazarın kurulacağını belirtti.
  • MAÇAHEL, Ağustos ayında önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de suyun akılcı kullanımı konusunda çözüm önerileri üretmek isteyen sivil toplum kuruluşları ilkini 27-28 Haziran 2009’da İstanbul Haliç Üniversitesi’nde düzenledikleri Arama Konferansları’nın ikincisini Maçahel Vakfı'nın davetiyle 14 Ağustos 2009 tarihinde Macahel'de yaptılar. Konferans'ta Doğu Karadeniz'in farklı vadilerindeki HES projeleri ve Hasankeyf, Munzur, Allinoi, Uluabat Gölü gibi pek çok alanı tehdit eden baraj projelerine karşı bu alanların korunması için harcanan çabalar ve edinilen tecrübeler paylaşıldı.Ayrıca Macahel Vakfı’nın düzenlemekte olduğu sempozyumlar serisinin 2.si, 15 Ağustos 2009’da Organik Tarım konusunda yapıldı. Sempozyuma bilim insanları, yöredeki işletmeciler ve üreticiler ve ilgili kamu kurumlarındaki yöneticiler katılarak Macahel’de Organik ürün ve bal üretimi konusunda bilgiler sunacaklar. Sempozyum içerisindeki sunumların yanısıra yöredeki üreticiler ve teknik insanların birlikte belirlenecek konuları değerlendirecekleri çalıştay yapıldı. Ayrıntılar için http://www.macahel.org.tr/

  • GREENPEACE siber-eylem ile sesini duyurma hazırlığında. Türkiye’de nükleer santral kurulmasını istemeyenler için internet sitelerinden Bakanlar Kurulu üyelerine ulaştırmak üzere şu çağrıyı hazırladılar. “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun, Atomstroyexport- Inter RAO- Park teknik konsorsiyumunun teklifini teknik kriterler açısından yeterli bularak onayladığını öğrendim. Şimdi son kararı verecek olan sizlersiniz. Bir vatandaş olarak, nükleer enerjinin Türkiye’nin enerji konusundaki ihtiyaçlarını karşılamadığını düşünüyorum. Eğer nükleer santral teklifini kabul ederseniz, Türkiye’nin hem çevresel hem de ekonomik bir felakete doğru yol almasına neden olacaksınız. Enerjide dışa bağımlı olmayan, iklimin korunması için çalışan bir Türkiye için temiz ve çevre dostu bir enerji sistemi oluşturmak istiyorsanız yenilenebilir enerji kaynaklarına ve enerji verimliliğine yatırım yapmalısınız". Katılım için: http://www.greenpeace.org.tr/

15 Ağustos 2009 Cumartesi

Ömerli Saklıköy Organik Eğitim GezisiYeşiller Partisi Tarım Çalışma Grubu Ekolojik Tarım Eğitimleri başlıyor.

Nedir şu ekolojik tarım? Bir ekolojik çiftlik neye benzer? Ben de yapmak isterim de nasıl?diyorsanız 23 Ağustos Pazar günü buyrun gelin. Bir ekolojik tarım çiftliğinde anlatıp söyleşecek, üretimi içinden göreceğiz. Eğitimimiz bir ekolojik çiftlikte olacağı için gelirken kendinizi rahat hissedebileceğiniz mevsimlik kıyafetler giymeyi ihmal etmeyin. Tercihen açık ayakkabı ile gelmeyin ve mümkünse çorap giyin. Güneş gözlüğü ve kullanıyorsanız ilaçlarınızı unutmayın.


(İSTANSUL) ÖMERLİ - SAKLIKÖY
EKOLOJiK TARIM ÇİFTLİĞİ
23 AĞUSTOS PAZAR 2009
ÜCRET: 30 Lira
Son Başvuru Tarihi: 18 Ağustos 2009
Detaylı bilgi ve kayıt için:
0 212 244 77 80 veya
yesillertarim@gmail.com

10 Ağustos 2009 Pazartesi

Altın Madeni İşltemesi ve Siyanür Gerçeği

Maden Köyü Çevre Platformu tarafından düzenlenen "Altın Madeni İşletmesi ve Siyanür Gerçeği" konulu panele ilgi büyük oldu. Yöneticiliğini Türkiye Çevre Platformu Sekreteri A. Oktay Demirkan'ın yaptığı panelde Yüksek Jeoloji Mühendisi Tahir Öngür; Siyanür Liçi yöntemiyle yapılan altın madeni işletmeciliğin çevre ve insan sağlığına yapacağı zararları dile getirdikten sonra özelde Maden Köyü, Hasangazi köyü ve çevresinin jeolojik yapısını anlatarak burada siyanür kullanılmasının çevre köylerle sınırlı kalmayacağını ve çok geniş bir bölgeyi etkileyeceğinin altını çizdi.Yüksek Jeofizik Mühendisi Erhan İçöz Siyanürle yapılan altın madenciliğinin yaşanan sorunlarını dile getirdikten sonra Bergama Ovacık ve Kaz Dağları mücadelesinden örnekler verdi.Dr. Sadun Bölükbaşı Siyanürle yapılan altın madenciliğinin bölgede kullanılan her türlü içme ve kullanma suyunu ve akasuları kirleteceğini, siyanür kullanımı sonucu ortaya çıkacak olan ağır metallerin insan ve çevre sağlığına zarar vereceğini, kıs dönemde akut zehirlenmelere uzun vadeded ise farklı kanser türlerine neden olacağını ayrıntılı olarak anlattı.
8 Ağustos Cumartesi günü Ulukışla Hasangazi Köyü Düğün Salonunda Saat 13.00'de başlayacan panele yöre halkında yaklaşık 500 kişi izleyci olarak katıldı ve konuşmacıların sözleri "Susma Haykır Altına Hayır" Siyenürle Altına Hayır" sloganlarıyla kesildi. Maden Köyü Çevre Platformu sözcüleri mücadelelerini Altıncı şirket yöreyi terk edene kadar; TÜRÇEP, İÇAÇEP, DAÇE çevre platformlarıyla birlikte bilgilendirme, bilinçlendirmenin yaygınlaştırılması ve hukuk mücadelesi ekseninde sürdüreceklerini ifade ettiler.

Rana Arıbaş-Turçep Basın Sekreteri

8 Ağustos 2009 Cumartesi

Haftanın yeşil gündemiMersin Nükleer Karşıtı Platform Sözcüsü Sabahat Aslan, Akkuyu’da kurulması planlanan nükleer santrale karşı 9 Ağustos tarihinde Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Beldesi’nde miting düzenleyeceklerini bildirdi. http://www.mersinnkp.com/Genç Yeşiller, Trakya bölgesinin en önemli ekolojik sorunlarindan biri olan Ergene nehrindeki endüstriyel kirliliğe dikkat çekmek için iki gün boyunca hem yürüdüler hem de pedal çevirdiler. İstanbul’dan yol çıkan ve Tekirdağ’da bir basın açıklaması yapan Genç Yeşiller, Ergene Nehri’ne atılan sanayi atıklarının hem insan yaşamını hem de doğal yaşamı yok ettiğini vurgulayarak; bu durumu durdurup değiştirmek için, başta Trakya’da yaşayanlar olmak üzere herkesi hareketlenmeye çağırdı.

Dünya Kuş Gözlem Günü, Dünya Kuşları Koruma Kurumu'nun (BirdLife International) üyeleri tarafından gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle her yıl ekim ayının ilk hafta sonu tüm dünyada kutlanan bir etkinlik. Türkiye'de Doğa Derneği'nin koordinasyonunda 2000’li yılların başından bu yana çeşitli etkinliklerle kutlanan ve gelenekselleşen Dünya Kuş Gözlem Günü, bu yıl 3-4 Ekim 2009 tarihlerinde kutlanacak. http://www.dogadernegi.org/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...